Ledertreff ØND

Sted: Halvorsbøle.

Ånden i Treenigheten

Den hellige Ånd er ikke så lett å forklare, men han hjelper oss å se Jesus.

Hjertelig velkommen til lederseminar på Halvorsbøle! Tema for samlingen er «Den Hellige Ånd i hverdagen».

Vår gjestetaler i år er Paul Birch Pedersen fra Danmark. Paul begynte å arbeide som pastor i Danmark tidlig på 70 tallet. Ikke minst var virkefeltet innen ungdomsmiljøet, men Paul var også leder for den danske union før han reiste til Australia og var der Field Secretary, Director of Biblical Research · fra 2000 til 2009. Etter det reiste familien til USA. Ved Andrews University hadde han jobben som leder for Religion & Biblical Languages-avdelingen. Den jobben hadde han frem til i sommer. Han returnerte da til Danmark og jobber i dag som pastor for Den danske union.

Et av feltene som Paul har viet sin oppmerksomhet er innen «Treenighetslæren».

Dette temaet har til tider dukket opp igjen i en del av menighetene. Paul er som sagt fra Danmark og vil dele noe av det som kan være til hjelp for dere i den lokale menighet.

Utover det vil flere av avdelingslederne dele med oss det de ønsker vi skal legge vekt på i «arbeidsåret» om ligger foran oss.

Målgruppe/inviterte

Menighetsledere og for de som menigheten måtte ønske å sende. Pastorer, Forstandere og DNUs ledelse/avdelingsledere.

Det er viktig at alle menighetene er godt representert. Vi ønsker å ta opp temaet om Treenigheten og Den Hellige Ånd. Og flere «verktøy» til bruk i den daglige drift av menigheten vil du bli gjort kjent med. Vi håper at du vil reise inspirert hjem og oppleve at du har fått påfyll for hverdagen i menigheten din.

Praktiske opplysninger

Adventistkirken ØND dekker oppholdet for deltakerne.

Deltakere får dekket reiseutgifter ut over kr 500, oppad begrenset til kr 1.000 per person, utregnet etter rimeligste/mest hensiktsmessige transportmulighet.

Ved bruk av bil dekkes kr 1,50 per km. samt bompenger og fergebillett ut over egenandel på kr 500 per bil.

Støtten begrenses til hva som ville bli gitt i støtte til samtlige i bilen dersom de valgte offentlig transportmiddel.

Dersom lokal pastor bruker bil til arrangementet, anbefales deltakere å reise sammen med pastor som får dekket kostnadene over sitt reisebudsjett.

Reiseutgifter som ikke dekkes av distriktet, anbefales deltakerne å søke lokalmenigheten om å få dekket. Den lave satsen per km er ikke ment å dekke alle kostnader ved bilholdet.

Påmelding

Send inn påmelding til resepsjon@adventist.no innen 8. september.

Du kan også ringe Sigve Bodsberg på 32 16 16 70.

Har du matallergier, opplys om dette sammen med påmeldingen.

Opplys også om du kan bo sammen med noen.

Program

Fredag 22. September

Kl.18.00 Kveldsmat

Kl.19.15               Åpningsmøte

 • «Alt handler om Jesus!»
  • Hvordan kom man frem til treenighetslæren?
  • Gresk filosofi eller bibelsk Gudsbilde? v/Paul Birch Pedersen

Lørdag 23. September

Kl. 08.00 Frokost

Kl.09.30 Sangstund

Kl.09.45 Bibelstudie

Evangeliet og Menigheten

Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen (Gal 6,10) v/Nina Myrdal

Kl.10.45 Pause

Kl.11.00 «Når Gud beveger seg sammen!»

 • Forskjellige og en: Fader, Sønn og Helligånd!
 • “Den Store Strid” og Agape – treenighetslærens fundament v/Paul Birch Pedersen

Kl.13.00               Middag

Kl14.30 Tur/fritid

Kl.16.00 ADRA i dag v/Birgit Philipsen

Kl. 17.00       “Gud er mystisk – Han er da ikke til å finne ut av!”

 • Fra Adventismens historie.
 • Er Jesus og Ånden den samme?
 • Har visdom en begynnelse – Er Jesus “født”? v/Paul Birch Pedersen

Kl.18.00 Kveldsmat

Kl.19.30 Misjonsmateriell/NBI     

-        Presentasjon av studiemateriell og ny medarbeider. v/Kjell Aune

Kl.20.00               Vi fortsetter – vi søker – spørsmål og svar v/Paul B. Pedersen

Søndag 24. September

Kl.06.45Morgenaktivitet

Kl.08.00               Frokost

Kl.09.15 Andakt v/ DNU leder Victor Marley

Kl.09.45 Spørsmål Galore:

 • Er vi katolikker, hvis vi tror på treenigheten?
 • Adventist-identitet og guddommen

Treenigheten i profetiens lys

 • Treenigheten og myndighet: er Sønnen underlagt for evig?
 • Og . . .v/Paul Birch Pedersen

Kl.10.45        Nytt fra SABU / Ungdom og Familieavdelingen. v/Gry Beate Marley

 • Nytt fra Informasjon og medieavdelingen

-Oppdatert Logo til bruk i menighetene v/Tor Tjeransen

 • Potensialet i sabbatskolenv/Nina Myrdal
 • Nytt og nyttig fra Norsk bokforlagv/Terje W. Dahl
 • Orientering fra Økonomiavdelingenv/Jóhann E. Jóhannsson
 • Nytt fra sekretæren i DNU v/Finn F. Eckhoff

Kl.12.40      Oppsummering og avslutning v/Paul B. Pedersen og Rolf Andvik

Kl.13.00 Middag – Hjemreise

Halvorsbølvegen, 3520 Jevnaker, Norge

Legg inn i egen kalender

Vis utskriftsvennlig versjon

Tips andre om denne siden: