Reddet

Sted: Mjøndalen

Kjøreplan

MØTE 1: FREDAG 19:30 - 21:00 Kommentarer Tekniske kommentarer
19:15-
19:30
Reddet-logo + musikk   Mørk scene før bandet starter
19:30 Lovsang He is exalted
Oceans
Vilde leder  
19:40 Velkomst   Litt lengre velkomst  
19:50 Lovsang Just as I am
The power of the cross
Lovsang + bønn  
20:00 Presentasjon      
20:05 Tale Harald Giesebrecht 30 min  
20:35 Bønneaktivitet Bjørg Helene    
20:45 Lovsang In christ alone
Kumbayah
It is well
   
21:00 Info på skjerm      
Estimert totaltid: 1 time, 30 min  
         
         
MØTE 2: LØRDAG 10:30 - 11:30 Kommentarer Tekniske kommentarer
10:00 -
10:30
Reddet-logo og musikk    
10:30 Lovsang

Great are you Lord

Tilbe Gud

Karen leder
Lovsang + bønn
 
10:40 Intro til sabbatsskole   Info om sabbatsskole  
10:55 Sabbatsskole      
11:25 Oppsummering      
11:30 Info på skjerm      
Estimert totaltid: 1 time  
MØTE 3: LØRDAG 12:00 - 13:30 Kommentarer Tekniske kommentarer
11:30 - 12:00 Reddet-logo + musikk    
12:00 Lovsang Vend ditt blikk
Dagen din
Hjerteslag
Cornerstone
Melinda leder  
12:20 Bønn + kollekt ADRA    
12:30 Presentasjon      
12:35 Tale Harald Giesebrecht 30 min  
13:05 Lovsang Broken vessel
Velsignelsen
   
13:20 Opplysninger      
13:25 Info på skjerm      
Estimert totaltid: 1 time, 30 min  
     
MØTE 4: LØRDAG 16:00 - 17:00 Kommentarer Tekniske kommentarer

15:45-

16:00

Reddet-logo + musikk    
16:00 Workshops      
17:00 Info på skjerm      
         
Estimert totaltid: 1 time  
     
MØTE 5: LØRDAG 19:30 - 21:00 Kommentarer Tekniske kommentarer
19:00 - 19:30 Reddet-logo + musikk    
19:30 Lovsang Great are you Lord
Kumbaya
Just as I am
Emilie leder

Lovsang + bønn
 
19:45 Velkomst      
19:50 Andakt Victor Marley    
20:10 Fottvetting/lovsang

Awesome in this place

Broken vessel

God of wonders

Hjerteslag
Se i nåde
This is our God

Sangene går i ett  
20:30 Nattverd Victor Marley    
20:45 Lovsang The power
In Christ alone
It is well
   
21:00 Info på skjerm      
         
Estimert totaltid: 1 time, 30 min  
     
MØTE 6: SØNDAG 10:45 - 12:00 Kommentarer Tekniske kommentarer
10:30 - 10:45 Reddet-logo + musikk    
10:45 Lovsang Vend ditt blikk
God of wonders
Henriette leder  
10:55 Velkomst      
11:00 Workshops      
12:00 Info på skjerm      
Estimert totaltid: 1 time, 15 min  
         
MØTE 7: SØNDAG 12:30 - 13:30 Kommentarer Tekniske kommentarer
12:00-
12:30
Reddet-logo + musikk    
12:30 Lovsang Great are you, Lord
Oceans
Gina leder  
12:40 Tale Harald Giesebrecht 30 min  
13:10 Bønneaktivitet Bjørg Helene    
13:20 Lovsang Cornerstone
Just as I am
Velsignelsen
   
13:25 Avskjed      
13:30 Info på skjerm      
Estimert totaltid: 1 time  

Legg inn i egen kalender

Vis utskriftsvennlig versjon

Tips andre om denne siden: