En gammel konges drøm

  • I det andre året Nebukadnesar var konge, hadde han drømmer som gjorde ham så urolig til sinns at han ikke fikk sove.

    Foto: Studio-Annika/Thinkstock

Hele profetien har gått i oppfyllelse, bortsett fra én eneste ting. Men det beste kommer til slutt.

I Jesaja 46:10 sier Gud: «Fra begynnelsen forteller jeg slutten, på forhånd forteller jeg det som ikke har hendt.» Dette er en modig uttalelse, men ved nærmere studium ser vi at Gud holder sitt ord. Daniels bok inneholder mange utrolige profetier som i dag viser seg å ha blitt oppfylt i utrolig detalj. En av de mest spennende historiene finner du i Daniels andre kapittel - en historie som utspant seg og ble skrevet ned for over 2500 år siden i Babylon. Der var en konge som het Nebukadnesar som fikk en underlig drøm (kjent fra historiebøkene som Nebukadnesar II).

«I det andre året Nebukadnesar var konge, hadde han drømmer som gjorde ham så urolig til sinns at han ikke fikk sove» (Daniel 2:1).

En frustrert konge

Da kongen ba sine vismenn om å få vite hva drømmen var og dens betydning, var det ingen som kunne svare ham. Kongen ble så sint at han beordret dem alle henrettet. En av vismennene var en ung mann fra Jerusalem, som var tatt til fange og opplært i kongens skole. Han het Daniel, og var en jødisk gutt med kongelig slekt og en sterk tro på Gud. Daniel bad kongen om tid til å svare på hans spørsmål. Sammen med sine tre venner vendte han seg til Gud i bønn om hjelp. Og hjelpen kom. Daniel kom fremfor kongen og kunne fortelle drømmen og dens tolkning. «Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter. Han har kunngjort for kong Nebukadnesar hva som skal skje i de siste dager. Dette er drømmen og synene du hadde i ditt indre, mens du lå på ditt leie» (Daniel 2:28).

Kongen så en statue som var bygd opp av forskjellige metaller: den hadde et hode av gull, armer og bryst av sølv, mage og hofter av bronse, ben av jern, og føttene var dels av jern og dels av leire. Mens kongen så på statuen kom det en sten, ikke av menneskers makt, og knuste hele statuen. Stenen vokste og fylte hele jorden. (Se Daniel 2:29-35).

Kongen var henrykt over å høre Daniels beskrivelser, for det var akkurat det han hadde sett i drømmen. Daniel sluttet ikke med bare å beskrive drømmen, for Gud hadde vist både drømmen og dens betydning. Alle metallene representerte riker som skulle komme, en etter en annen, med utgangspunkt i Babylons rike.

Babylon

Daniel 2:38 sier «Det er du som er hodet av gull.» Babylon var på sitt sterkeste fra 605 f.Kr., da Nebukadnesar slo en stor alliert styrke med Egypt i spissen i slaget ved Karkemisj, fram til 539 f.Kr., da de ble slått. Babylon er kjent som et av verdens sju underverker med sine hengende hager, uimotståelige bymurer, og overlegne militærmakt. På tross av dette forutsa Bibelen at Babylon skulle overtas av et svakere rike. «Men etter deg skal det oppstå et annet kongerike, ringere enn ditt,... » (Daniel 2:39).

Medo-Persia

Det neste riket som kom var en allianse mellom to riker, det Mediske og Persiske. I dag kan du lese den fantastiske historien om Kyros’ seier over Babylon i de fleste historiebøker. Du kan reise til British Museum og se Kyros’ Sylinder som gir detaljerte beskrivelser av seieren. Men det utrolige er at Gud hadde snakket om Kyros ved navn allerede 150 år før han ble født: «Så sier Herren til Kyros, sin salvede, han som jeg holder i hans høyre hånd, for å tvinge folkeslag under ham, løse beltet om livet på konger og åpne dørene for ham så ingen porter skal være stengt» (Jesaja 45:1).  Medo-Persia, representert i synet som armer og bryst av sølv, hadde sin storhetstid fra 539 f.Kr., til de ble slått av Alexander den Store i 331 f.Kr.

Hellas

Bibelen forteller at «... og så et tredje rike, av kobber, som skal herske over hele jorden» (Daniel 2:39). Det hellenske riket er representert ved magen og hoftene av bronse. Hellas, med sin fryktløse og karismatiske leder, Alexander den Store, slo den massive hæren til Darios III ved Gaugamela i 311 f.Kr. Hellas regjerte som verdensmakt fra 331-168 f.Kr.

Rom

Bibelen fortsetter sin utrolige forutsigelse av historien: «Siden skal det komme et fjerde rike, sterkt som jern» (Daniel 2:40). Bena av jern representert ved Romerriket regjerte fra 168 f.Kr. til midten av det 5. århundre e.Kr. I 168 f.kr. møttes Hellas og Rom til et stort slag i Pydna, og selv med en mindre styrke, vant Rom og tok over som verdensmakt. Rom regjerte uforstyrret som verdensmakt i over 600 år. Og akkurat som Bibelen forutsa ble ikke Rom overvunnet av en annen makt, men ble delt og blandet seg med et svakere materiale. «Føttene og tærne var, som du så, dels av pottemaker-leire, dels av jern. Det betyr at riket skal være delt» (Daniel 2:41).

I det 5. århundre opplevde Rom en splittelse og en fordeling av makt til forskjellige stammer rundt i Europa. Disse stammene ble senere utviklet til land vi kjenner til i dag: Alamannerne er tyskere, Burgunderne er sveitserne, Frankerne er franskmennene, Lombardene er Italienerene, Sakserne er engelskmennene, Sueverne er portugiserne, Visigoterne er spanjolene. Herulerne, Vandalene, og Østgoterne ble utryddet rundt det 6. århundre. Bibelen forteller oss at disse rikene skulle prøve å forenes, uten å klare dette. Vi ser i dag 1500 år med forsøk på å forene Europa, men skriftens ord står like sterkt i dag som den dagen det ble skrevet: «... Men de skal likevel ikke holde sammen, like lite som jern kan blande seg med leire» (Daniel 2:43).

Guds rike

I dag kan vi sitte å skue tilbake i tid og bemerke at Bibelen er en utrolig bok. Daniel fikk rett da han sa: «Drømmen er sann, og tydningen er pålitelig» (Daniel 2:45).

Men drømmen var ikke ferdig med statuen og dens metaller. Daniel forteller at en sten, som ikke var styrt av mennesker, skulle knuse statuen og alle dens metaller. Denne stenen skulle fylle jorden og regjere for evig tid. «Men på den tid da disse kongene rår, skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet går til grunne. Det riket skal ikke gå over til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå i evighet» (Daniel 2:44). Dette riket er Guds rike, som får regjere uten motstand når Jesus kommer igjen og seirer over døden og dødsriket.

Akkurat som Bibelen har sagt, har alle rikene kommet og gått. Vi lever i en splittet tid, representert av føttene og tærne av statuen. Det eneste som gjenstår å bli oppfyllt er stenen som kommer. Ledere i verden i dag kjemper om verdensmakten. De overser Bibelens fantastiske utleggelse, og Guds evner til å styre historien. Men vi trenger ikke å være uvitende. Vi ser at alt Gud har sagt har skjedd. Det er kun én hendelse som mangler fra kongens syn i Daniel 2 - Jesu gjenkomst. Vi lever på slutten av jordens historie. De som underlegger seg Jesus, vil være med i riket som varer evig. Og dette er appellen fra drømmen: Vil du være med i hans rike?