Hva skal vi gjøre med Bibelen?

  • Det koker ned til et enkelt spørsmål: Hva gjør vi med Bibelen?

    Foto: prapassong/Thinkstock

Den er mer enn en samling moralfortellinger.

En av de mest fantastiske historiene i Bibelen handler om når hebreerne ble fridd ut fra slaveriet i Egypt. Frigjøringen var et direkte resultat av at Gud grep inn, ikke bare ved å redde dem fra undertrykkelse, men han beskyttet dem også idet de gikk gjennom ørkenen på vei til det lovede landet. Hver dag lot Gud søte korn regne ned fra himmelen. De ble kalt manna, himmelbrød (2 Mosebok 16). Da folk våknet opp første dag etter at mannakornene hadde regnet ned, kikket de på disse underlige hvite kulene og lurte på hva de var. Manna betyr «hva er det?», og det var jo et passende navn. Jeg er sikker på at folk plukket opp de små kulene og undersøkte dem, kanskje luktet de på dem og gned dem i hendene sine. Men det var bare en måte de kunne finne ut av hva de var. De måtte smake på dem.

Mange år senere, da Jesus gikk her på jorden, dro han en interessant sammenligning mellom mannaen på Moses sin tid, og seg selv. Han omtalte seg selv som brødet som kom ned fra himmelen (Johannes 6:35, 41). Selvfølgelig var dette et bilde i åndelig språkdrakt, som var ment å vekke minner hos hebreerne. Akkurat som de måtte oppleve og smake på mannaen, oppmuntret Jesus tilhørerne sine til å bli kjent med ham. Akkurat som fysisk mat gir næring til kroppen vår, er åndelig næring nødvendig for et rikt sjelsliv. Vi inviteres til å oppleve Jesus gjennom Guds Ord, Bibelen. Jesus sa at Skriftene vitner om ham (Johannes 5:39). Vi kan begynne dagen med manna, akkurat som hebreerne. Det var Gud som lot himmelbrødet regne ned, og det er også han som har inspirert Bibelen (2 Peter 1:21).

Den virkelige verden

Mange i dag stiller det samme spørsmålet som hebreerne stilte på Moses sin tid: Manna – hva er det? Bibelen – hva har den å si? Ja, det er en samling av 66 bøker. Ja, den inneholder historie, poesi, ordspråk og profetier. Men hva er egentlig Bibelen? Som sagt, det er bare én måte å finne ut av det på.

Kristne som faktisk leser Bibelen er tydelig blitt en minoritet i sekulære Europa. I vår vestlige verden er kristendommen blitt en tradisjon mer enn noe annet. Mange støter på kirkens former i dann og vann; barnedåp ved livets begynnelse, konfirmasjon i tenåringsalderen, bryllup i voksen alder, og som avslutning på livet ender man opp på kirkegården. Innimellom disse familiebegivenhetene, hører de sikkert et bibelord av og til. Julefortellingen blir kanskje lest en gang i året. Og påsken dreier seg vel heller ikke bare om påskeegg, kaniner og krim.

Den kjente metodistforkynneren, Leonard Ravenhill, sa: «En vakker dag kommer en enkel sjel til å plukke opp Guds bok, lese den, og tro det som står der. Da kommer resten av oss til å skamme oss.»

Skriften handler om livets realiteter og vår eksistens. Vi får svar på de mest elementære spørsmål, som dreier seg om hvor vi kommer fra, meningen med livet, og hva framtiden vil bringe. Dessverre er Bibelen i stor grad avskåret fra det vi opplever som den virkelige verden. Den virkelige verden er liksom de håndgripelige tingene som utgjør summen av dagliglivet; mat, klær, forhold, utdannelse, arbeid, og så mye mer. Og så er det Bibelens verden – troens verden. Her leser vi om hvordan Gud har møtt mennesker opp gjennom tidene og utfoldet sin plan med livene deres. Men dette er to forskjellige verdener som sjelden kommer i berøring med hverandre. Til tider besøker vi Bibelens verden, men det er akkurat det det er, et besøk og en verden for seg selv. I underbevisstheten oppleves det mer som fantasi enn virkelighet.

Dessverre er det millioner av mennesker som går gjennom livet, uvitende om den eneste virkelig verden, Bibelens verden. En falsk virkelighet er blitt skapt, som utelukker Gud som skaper, en kamp mellom godt og ondt, evangeliet, de 10 bud som et moralsk kompass, evige endemål, og så mye mer. Grunnen er ganske enkel. Den Bibelske verden, i all sin skjønnhet, har ikke blitt opplevd. Det er som manna som ligger på bakken. Mange spør hva Bibelen dreier seg om, men tar seg ikke tid til å smake, og oppleve den selv.

Vi leser Bibelen – Jesus leser oss

Gud er på utkikk etter mennesker som vil bli vekket opp av hans ord. Hver sann vekkelse i historien har spiret fram fra en sterk tillit til Bibelen. På den andre siden har åndelig forfall begynt med at man ikke lenger tok Skriften på alvor.

Det koker ned til et enkelt spørsmål: Hva gjør vi med Bibelen? Eller vi kunne ta det et skritt videre: Hva gjør vi med Jesus? Hvis vi tviler på Bibelen, tviler vi på Jesus. Når man tar lett på Bibelens autoritet, tar man lett på Jesu autoritet. Hvordan vi behandler Bibelen, har innvirkning på vårt gudsbilde. Når vi bagatelliserer det Skriften sier, og erstatter de guddommelige åpenbaringene med våre egne forestillinger om Gud, så forminsker vi Gud og tilpasser ham vår egen forestillingsevne.

I vår vestlige kultur har Bibelen ofte blitt begrenset til noen utvalgte moralfortellinger. Det guddommelige ved den har blitt kritisert, og den tjener best til å samle støv på bokhylla. Det vi har gjort med Bibelen, har vi gjort med gudsbildet. Men hvis vi tar et ferskt blikk på den inspirerte boken, vil vi oppdage en levende, personlig Gud som ønsker å knytte et nært vennskap med oss.

Hva bør vi gjøre med Bibelen? Lese den, tro det som står der, stole på det og la det få virkning i livene våre. Leve ved hvert ord som går ut fra Guds munn. Det er den mest fullkomne åpenbaringen av Gud som vi har tilgang til. Vi blir «forvandlet ved beskuelse».

Når du leser Bibelen, leser den deg. Den åpenbarer dine svakheter og synder. Den åpenbarer hvordan vi har opphøyet oss selv over Gud. Og når det skjer, må vi la Ordet få lov til å gjøre en grundig jobb og åpenbare all skitten i kriker og kroker. For legedom følger. Når Bibelen leser oss, leser Jesus oss. Og når Jesus leser oss, blar han gjennom hvert ark. Ja, også de kapitelene vi helst ikke vil være ved. Da trenger vi virkelig hans helbredende berøring. Når vi vender oss til ham i tro, vil han ikke svikte oss. Vi kan stole på løftene hans. Den samme Ånd som inspirerte Bibelens forfattere, inspirerer oss. Tid med Bibelen, er tid med Jesus – og det er herlig. Ikke la noen ta fra deg den tiden! Grip livets øyeblikk, før de er borte for alltid!