Hvem har skylden for lidelsen i verden?

  • Foto: lolostock/Thinkstock

Mange sier at Gud er ansvarlig, men Bibelen viser oss hva som egentlig foregår.

Det vanligste spørsmålet folk har til kristendommen er: «Hvis Gud er kjærlighet, hvorfor er det så mye lidelse i verden?» For å få svar på dette må vi se utenfor vår egen verden. Bibelen sier «Du var et bilde på det fullendte, fylt av visdom, fullkommen i skjønnhet. I Eden, Guds hage, holdt du til. Du var dekket av alle slags dyre steiner… Du var en salvet kjerub, et vern» (Esekiel 28:12-14).

Forhistorie i himmelen

Her finner vi en engel som heter Lucifer. Navnet betyr lysbærer (Lux=lys, Ferre=å bære). Lucifers oppgave var å stå ved Guds trone og skjerme og spre Guds lys, på lignende måte som en lampeskjerm sprer lampens lys jevnt i et rom. Men Jesaja forteller oss hva som skjedde i tronrommet: «Det var du som sa i ditt hjerte: ‘Til himmelen vil jeg stige opp, høyere enn Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg tar plass der guder samles, på fjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp på haugen av skyer og gjøre meg lik Den høyeste’» (Jesaja 14:13-14).

Akkurat som mennesker var skapt med muligheten til å velge, var Lucifer også skapt med denne evnen. Bibelen forteller oss at han valgte å ikke tilbe Gud, men ønsket tilbedelse selv. Legg merke til hva som skjer i himmelen etter dette. Handlingene i himmelen blir skildret i Åpenbaringen 12:7-9: «Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og englene hans gikk til krig mot dragen. Dragen kjempet sammen med englene sine, men de ble overvunnet, og det fantes ikke lenger plass for dem i himmelen. Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham.»

Lucifer fikk nå ett nytt navn, fordi hans karakter forandret seg. Lucifer gikk fra å være lyssprederen til å være forføreren og djevelen. Og Bibelen forteller oss at det var flere engler som fulgte ham. Disse ble kastet ut av himmelen sammen med ham. Jesus var til stede ved disse kampene, og uttrykker dette i Lukas 10:18: «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn.» Åpenbaringen skildrer denne tragedien: «Juble derfor, dere himler og dere som bor i dem! Men ve over jorden og havet! For djevelen er kommet ned til dere, og hans raseri er stort, for han vet at hans tid er kort» (Åpenbaringen 12:12).

Satan kommer til Jorden

Så hvorfor kom han ned til jorden. Kunne han ikke gått et annet sted? Hva sier Bibelen skjedde med jorden i begynnelsen? Bibelen forteller at Adam skulle hatt kontroll over jorden: «Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden» (1 Mosebok 1:28). Satan fristet og forførte Adam og Eva. Fortellingen fra 1 Mosebok 3 forteller at Satan brukte samme fristelse som han selv falt for: «Dere skal slett ikke dø! Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt» (1 Mosebok 3:4-5)

Bibelen skildrer hvordan både Eva og Adam heller valgte å høre på Satan enn Guds veiledning. «Vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver? Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller slaver under lydigheten, og det fører til rettferdighet» (Romerne 6:16). Slik ble synd og lidelse introdusert på jorden. Bibelen sier djevelen er en lurendreier: «…han er en løgner og løgnens far» (Johannes 8:44).

Gjennom synden gav Adam opp sine rettigheter som regent på denne jorden til Satan. På grunn av Adam har vi alle syndet (se Romerne 3:23).

Jesus forklarer problemstillingen i en lignelse i Matteus 13:24-30 hvor en såmann hadde sådd godt frø i en åker, men en mann kom og sådde ugress i den samme åkeren. Jesus sier: «Tjenerne gikk til jordeieren og sa: ‘Herre! Var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor kommer da ugresset fra?’  ‘Det har en fiende gjort’, svarte han» (Matteus 13:27-28). Gud skapte jorden for å være god, men Satan plantet ugress, synd, i den.

Redningen

Gud kunne forlatt oss i vår ulykke, men Bibelen forteller at han hadde en plan: «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham» (Johannes 3:16-17). Jesus kom og kjempet med Satan, synd, og dens innflytelse på jorden. Legg merke til Jesu ord i det han helbreder den blødende kvinnen: «Men her er en Abrahams datter som Satan har holdt bundet i hele atten år. Skulle ikke hun bli løst fra denne lenken på en sabbat?» (Lukas 13:16). Gud, gjennom Jesus viser sin kjærlighet og miskunn med oss. Som Bibelen sier: «Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, jomfru Israel, derfor har jeg hele tiden vist deg miskunn» (Jeremia 31:3).

I Edens hage, hvor synd og lidelse ble introdusert, gav Gud oss håpet om at det skulle komme en som skulle knuse slangens hode – en frelser – Jesus Messias. «Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl» (1 Mosebok 3:15). Lukas 19:10 forteller oss hvorfor Jesus kom til jorden: «For Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.» Videre sies det i Hebreerbrevet 2:14: «Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen».

Mange anklager Gud for å ha introdusert ondskap i verden og at Gud dermed er ond. Men Bibelen forteller oss at ondskap kom hit gjennom Satan, og at Gud gjør hva han kan for å redde oss ut av ondskapen. Jesaja 49:15-16 sier om Gud: «Kan en kvinne glemme sitt diende barn, en omsorgsfull mor det barnet hun bar? Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg. Se, jeg har tegnet deg i mine hender.»

Bibelen forteller hvordan Jesus døde for vår skyld og overvant den onde. Han levde et syndfritt liv på jorden, døde og stod opp igjen. Derfor kunne han si «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden» (Matteus 28:18). Bibelen forteller også at «For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet» (Efeserne 6:12). Heldigvis er vi ikke alene i denne kampen. Jesus har kommet, seiret, og inviterer oss til å ta imot hans hjelp i denne kampen.

Vi lever i en verden full av lidelse og ondskap, men det finnes en vei ut fra dette. Navnet Jesus betyr «frelser», og det er nettopp det han vil være for deg. Han vil frelse oss ut av dette og inn i en verden hvor «Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte» (Åpenbaringen 21:3-4). Vil du la Jesus være din frelser?