Må sann godhet komme innefra?

  • Å leve sammen med mennesker som forventer godhet av deg og tror du kan levere det, er faktisk den raskeste veien til forvandling.

    Foto: NinaMalyna/Thinkstock

Mye indre forandring kan faktisk komme utenfra.

Når Paulus sammenlikner det å bli kristen med det å bytte klær handler det om mye mer enn en teologisk sannhet om at vi er «kledd i Kristi rettferdighet».

Det handler om «å bli nye i sjel og sinn» til et «liv i rettferd og hellighet» (Efeserne 4:22-24) Det handler om å bli «fornyet etter sin skapers bilde» (Kolosserne 3:10). Dette er snakk om litt av en omveltning. Og de nye klærne heter inderlig medfølelse, godhet, mildhet, ydmykhet, tålmodighet og kjærlighet.

Hvordan kan Paulus igjen og igjen sammenlikne hele denne dyptgripende forvandlingen med noe så overflatisk som å bytte klær? ( Romerne 13;11-14; Efeserne 4:11-32; Kolosserne 3:8-29; 1 Tessalonikerbrev 5:8; Galaterne 3:27).

Jeg har grublet en del over dette og jeg har kommet til at kanskje det å bytte klær ikke er så overfladisk. For Paulus snakker ikke om å ta av seg et sett skitne klær for å vaske dem, og ta på seg et nesten likt sett med klær som er rene. Nei, han snakker om å bytte klesstil fullstendig.

Når var siste gang du gjorde det? Byttet ut hele garderoben med klær som ingen har sett på deg noen gang? Fra sofistikert til bohem eller motsatt? Fra formell til western eller motsatt? Har man hatt den samme grunnleggende stilen de siste 15 årene er dette nesten utenkelig.

Å forandre utseendet er ikke så overflatisk som vi tror. Det sender signaler som menneskene rundt oss vil speile. Det skaper forventninger som de vil at vi lever opp til, og vi vil ubevisst formes av deres forventninger. Klesstiler kommer med sosiale koder det er flaut å bryte. Men det skumleste er likevel tanken på at folk vil legge merke til det og mene noe om det. Klær skaper folk, fordi mennesker liker å leve opp til forventninger.

Paulus sier at «Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus.» Mange som vokser opp i menigheter med voksendåp tør ikke døpe seg fordi de er redd for ikke å klare å leve opp til forventningene som følger med et slikt «klesskifte».

Men når Paulus sammenlikner indre forvandling med klesskifte er det nettopp med tanke på forventningenes kraft. Hopp i det. Omfavn en ny identitet. Bekjenn deg som «kledd i Kristus.» Presenter deg som «inderlig medfølende». Og vær sammen med andre som deler din «klesstil» og forventer en oppførsel som står i stil. Men finn en raus gjeng som vet hva nåde er og som har en stor og bærekraftig tabbekvote.

Jeg har sett dette skje der folk har byttet miljø, kledd seg om for å passe inn, for så å bli formet av den nye gruppen og blitt hele nye mennesker. Jeg har sett det skje med mennesker som har kommet inn i kristen sammenheng og fått et nytt språk, en ny væremåte, en ny glans i øynene, og faktisk et helt nytt liv inni seg. Og jeg har opplev det selv – å komme blant kristne som har en dimensjon av tro jeg mangler, og blitt smittet av deres liv og formet av deres positive forventninger til meg.

Å leve sammen med mennesker som forventer godhet av deg og tror du kan levere det er faktisk den raskeste veien til forvandling. Hvilke gode mennesker lever du sammen med som har troen på deg?