Skitne filler og festantrekk

  • Bryllupsklærne til de frelste er et symbol på Jesu rettferdighet som tilbys enhver som ber ham om tilgivelse.

    Foto: nicoletaionescu/Thinkstock

Det er viktig å kle seg for anledningen. Det gjelder også i himmelen.

Har du noen gang kommet til en fest eller selskap og oppdaget at du var altfor uformelt kledd i forhold til alle andre? Der står du i enkle klær uten den nødvendige pynten som den sosiale koden krever for anledningen. Noen av oss gyser bare ved tanken. Noen av oss har opplevd det og grøsser fremdeles.

I himmelen skal vi slippe å oppleve noe slikt, for Gud gir oss de klærne vi trenger.

Nå blir det selvsagt feil å late som om jeg snakker om bokstavelige klær, for jeg aner ikke hva slags materialer og plagg som benyttes i himmelen. For alt jeg vet skal vi kanskje kle oss i lys.

I Åpenbaringen 3:4-5 står det en kryptisk tekst om at de som kommer til himmelen skal gå med Jesus i hvite klær. Da Jesus stod opp fra graven kom det en engel fra himmelen for å rulle gravsteinen til side. Han hadde også hvite klær på seg. Og da Jesus drog tilbake til himmelen kom to engler fra himmelen til disiplene for å trøste dem. Også de hadde hvite klær på seg. Og Åpenbaringen 7:9 beskriver hvordan alle de frelste er kledd i hvite kapper. Det kan virke som om hvite klær er standardbekledningen i himmelen. Men igjen må vi huske at dette nok ikke er ment bokstavelig. Hvitfargen er symbolsk.

«Bryllupsklær» er et annet symbol som brukes om bekledningen til de som kommer inn i himmelen. Ifølge Matteus 22:11-13 er slike klær en forutsetning for å komme dit.

Hva betyr disse hvite bryllupsklærne i praksis?

Profeten Jesaja setter oss på sporet merd dette: «Jeg gleder meg i Herren, min sjel jubler over min Gud. For han har kledd meg i frelsens klær og svøpt meg i rettferdighets kappe lik en brudgom som setter på seg prestelig turban, lik en brud som pynter seg med smykker» (Jesaja 61:10).

Ifølge dette symboliserer de hvite bryllupsklærne rettferdighet. Det tyder på at de som kommer til himmelen må være kledd i rettferdighet. Himmelen er altså et sted som preges av rettferdighet. Det liker vi. Denne verden er full av urett, og det er godt at himmelen preges av det motsatte.

Profeten Sakarja gir oss enda litt mer innsikt. Han beskriver hvordan øverstepresten Josva står kledd i skitne filler foran Herrens engel: «Engelen tok til orde og sa til dem som sto foran ham: ‘Ta av ham de skitne klærne!’ Til Josva sa han: ‘Se, jeg tar bort din skyld og kler deg i festklær’» (Sakarja 3:4).

De gamle fillene som Josva var kledd i symboliserte hans syndeskyld, dvs. hans egenrettferdighet. Så skjer det noe helt fantastisk. Engelen kler av ham fillene og kler på ham festklær (bryllupsklær) i stedet. Festdrakten som Josva får skal altså erstatte hans skyld og egenrettferdighet. Men hva er erstatningen?

Historien om Adam og Eva kan hjelpe oss. Da de falt i synd dekket de seg til med fikenblader, men på samme måte som Josva fikk en festkledning i gave, slik fikk også Adam og Eva nye klær av Gud. Klærne deres var bokstavelige, men har likevel dyp symbolsk verdi. I 1 Mosebok 3:21 står det kort at: «Herren Gud laget klær av skinn til mannen og kvinnen og kledde dem».

For at de skulle få skinnklær måtte et dyr dø. Dette var begynnelsen på offerseremonien som gjennom hele Israels historie symboliserte hvordan syndeskyld blir tatt bort og erstattet med Jesu rene rettferdighet. Offerlammet pekte fram mot Jesus, som skulle dø for verdens synder.

De rene, hvite bryllupsklærne til de frelste er altså et symbol på Jesu rettferdighet som tilbys enhver som ber ham om tilgivelse.

Denne tilgivelsen og Jesu rettferdighet er altså det samme som de hvite klærne vi må ha på oss for å komme til himmelen.

Det er bare å takke.