Ordene i Guds hjerte

  • Foto: bestdesigns/Thinkstock

Gud har noe å si til oss som lever i endens tid. Det er så viktig at han må rope det ut. Han får hjelp av tre engler.

I kristenheten er det stor interesse for profetiene i Åpenbaringens bok, og det er mye som fenger den nysgjerrige. Her finner du dyr som kommer opp både til lands og til vanns, du kan gruble over mystiske tall, eller gjøre deg tanker om merker og bilder. Men, midt i Åpenbaringens scenario for endetiden leser vi om tre røster som har hvert sitt budskap. Gud har noe på hjerte. Kanskje har ikke dette fått så stor oppmerksomhet midt i alt det spektakulære.

Du finner teksten vi skal se på, gjennom tre artikler, i Åpenbaringen 14:6-12. Budskapenes formål er å hjelpe leseren til å stå trygt i endetiden, uten å bli lurt av djevelens bedrag og effekter. Gud har noe viktig på hjerte, og denne artikkelen tar for seg den første delen. De to siste vil bli drøftet i de kommende utgivelsene av Tidens Tale.

Men først; hvordan kan vi vite at dette omhandler endetiden? Det er flere grunner til det, men det enkleste er å se hva som skjer umiddelbart etter at budskapene er formidlet. I Åpenbaringen 14:14-15, leser vi om Jesus som kommer på en hvit sky, og med en sigd han har i hånden blir jorden høstet. Dette er en beskrivelse av Jesu andre komme. Gud har med andre ord noe på hjerte like før Jesus kommer igjen.

Evangeliet

«Jeg så en annen engel, som fløy under det høyeste av himmelen. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk» (Åpenbaringen 14:6).

Det hele starter med evangeliet. «Evangelium» betyr det glade budskap. Og hva er dette glade budskapet? Bibelen forteller det selv, «… evangeliet om Herren Jesus» (Apostlens gjerninger 11:20), eller som det også står, «evangeliet om deres frelse» (Efeserne 1:13).

Evangeliet er enkelt: Det Bibelen sier om Gud er sant - at Gud er kjærlighet (1Johannes 4:8). Ikke bare det, men Guds kjærlighet til hvert menneske er svimlende. Han var villig til å gi sin sønn i døden for oss. På grunn av dette offer vil hver den som tar imot Jesus Kristus som sin venn og frelser få evig liv (Johannes 3:16). Det er dette Gud har hatt på hjerte gjennom alle tider. Det er det evige evangeliet om «Jesus Kristus, … Han som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod» (Åpenbaringen 1:5).

Og hvem tror du det er Gud ønsker å nå med disse gode nyhetene om at det finnes en frelser? Det er «alle nasjoner og stammer, tungemål og folk» (Åpenbaringen 14:6). Gud gjør ikke forskjell på folk (Romerne 2:11), han har ingen favoritter, og hvert eneste menneske er gjenstand for hans evige kjærlighet.

Dette evangeliet blir gitt et videre innhold, når vi leser hva engelen så sier: «Og han sa med høy røst: Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, havet og vannkildene!» (Åpenbaringen 14:7).

«Frykt Gud»

Skal vi være spesielt redd Gud i endetiden? Nei, det å «frykte Gud» handler om lojalitet, tilbedelse og tillit. Essensen er faktisk det samme som det å «tro på Gud». Grunnlaget for denne gudsfrykten finner vi et glimt av i Salme 130:4 «Men hos deg er tilgivelsen, for at vi skal frykte deg». Er vi redd en som tilgir? Tvert om, tilgivelse skaper tillit og nærhet og ikke redsel!

«… og gi Ham ære»

Hvordan kan et menneske gi Gud ære? Bibelen forteller flere steder at Gud ikke er så imponert over dem som kun «ærer meg med leppene» (Jesaja 29:13). Han ønsker at vi også skal ære ham med det livet vi lever (1 Korinterbrev 10:31). Et slikt balansert evangelium er virkelig gode nyheter, for det betyr at Gud kan mer enn å omvende munnen vår, han kan også omvende våre hjerter og handlinger! «Frykt Gud og gi Ham ære» kan kanskje lettere forstås slik, «ta imot Jesus Kristus som din venn og frelser og la ham forvandle ditt liv».

«For timen for hans dom er kommet»

Dommen er nåtid! Ellers i Bibelen er dommen en fremtidig hendelse. La oss se på en tekst fra Det gamle testamente som ligner på det Johannes skriver i Åpenbaringen 14: «Frykt Gud og hold hans bud! Det er noe som gjelder alle mennesker. For hver gjerning vil Gud føre fram for dommen over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt» (Forkynneren 12:13-14).

«Frykt Gud» skriver både Salomo og Johannes. «og hold hans bud!» fortsetter Salomo, mens Johannes utrykker den samme tanken med «og gi Ham ære». «Det er noe som gjelder alle mennesker» sier Salomo, som jo sammenfaller med engelens budskap til «dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk» (Åpenbaringen 14:6).

Salomo avslutter med, «For hver gjerning vil Gud føre fram for dommen over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt», mens Johannes skriver at «timen for hans dom er kommet». Vi ser at det Salomo forkynte for 3000 år siden, og det Gud har på hjerte i dag, er temmelig likt. Men for Salomo er dommen fremtid. Også Paulus beskrev dommen som fremtid da han «talte om… den kommende dom» for landshøvdingen Feliks (Apostlenes gjerninger 24:25). I endetiden er dommen her og nå.

Alle har gjort ondt mot andre og mot Gud, og dommen kan være et skremmende begrep. Bibelen har gode nyheter om dommen. Jesus er både vår advokat og vår dommer (1 Johannes 2:1, Johannes 5:22), og enda viktigere: han har allerede tatt på seg vår straff (Jesaja 53:5).

Dette er et stort tema gjennom Bibelen, men poenget i denne sammenhengen er at dommen foregår i den siste flyktige fase av verdens historie. Det å velge Jesus er derfor en hastesak. Mange utsetter livets viktigste valg, men Gud har noe på hjerte. Ikke vent! Ta imot Jesus som din frelser! Ikke dryg! Nå er tiden til å gi livet ditt til ham, for frelsens tid går mot slutten.

«Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, havet og vannkildene!»

Oppfordringen om å tilbe Gud som skaper var ikke med i Salomos nesten identiske budskap. Glemte du noe, Salomo? «Nei, det er så selvfølgelig at det er overflødig. Alle tror jo på en Gud som har skapt verden», ville han kanskje ha svart. Fra lenge før Salomos tid og inntil for ca. 150 år siden, så var Gud som skaper ingen kontroversiell ide, men i dag smiler folk overbærende hvis man forfekter Bibelens skapelsesfortelling som den sanne forklaringen på vår eksistens. Det viser oss hvor tidsaktuell Gud er. Åpenbaringsboken, som ble skrevet for 2000 år siden, tar vår moderne verden på kornet i sin oppfordring om å tilbe ham som skaper.

Vi har sett på den første av tre livsviktige meddelelser til mennesker i dag, og hva var det Gud hadde på hjerte? Kort sagt er dette essensen: Ta imot Jesus Kristus som din venn, frelser og skaper, og la ham forvandle ditt liv. Gjør det nå!