Kriger, hunger og jordskjelv

  • Foto: nouskrabs/Thinkstock

Noen tror at ulykker og katastrofer er Guds måte å straffe oss på.

Den hvite marmoren i Israels store stolthet, tempelet, gnistret og skinte i det sterke sollyset over Jerusalem. Israels selvforståelse og identitet var uløselig knyttet til symbolhandlingene som hadde gjentatt seg hver dag i mange tusen år. Gud var der. Så lenge de hadde tempelet kunne egentlig ingenting knekke dem.

En dag profeterte Jesus til disiplene sine, «Ser dere ikke alt dette? Sannelig sier jeg dere: Her skal ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal brytes ned» (Matteus 24:2).

Tanken var helt umulig, og kunne utelukkende forenes med forestillingen om verdens ende. Derfor brukte de den første anledningen de fikk til å spørre ham, «når skal dette skje? Og hva skal være tegnet på ditt komme og på denne tidsalders ende?» (Matteus 24:3).

Jesus hadde slett ikke tenkt på verdens ende da han profeterte om tempelet, men om ødeleggelsen i år 70. Disiplenes nysgjerrighet gav ham imidlertid anledning til å undervise om noe som er høyst interessant for oss som faktisk lever i endens tid.

Han kommer med noen innsiktsfulle opplysninger som burde få oss til å rette oss opp i stolen: «Dere vil høre om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der.»

Jes nevner dette som tegn på endetiden. På grunn av den omfattende mediedekningen er kriger og naturkatastrofer blitt en av de tingene som definerer vår tid. På grunn av befolkningstettheten i dag rammer ulykkene så mange at det groteske omfanget av ødelagte liv i seg selv blir førstesideoppslag – og selv i vår opplyste tid blir vi rystet og stumme av fortvilelse.

Det er viktig at vi ikke går glipp av poenget her. Noen tror at Gud kaster forbannelser over jorden i endetiden. Det er helt feil. Andre tror at vi er i endetiden fordi disse fryktelige tingene skjer. Det er like feil. Andre igjen påstår at disse ulykkene og katastrofene rammer oss fordi Gud straffer menneskene på grunn av deres synder. Feil, feil, feil.

Den eneste grunnen til at Jesus forteller oss dette er for å hjelpe oss. «Vær derfor beredt, dere også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker.» Fordi Jesus har sagt at dette kjennetegner tiden rett før han kommer tilbake kan vi forberede oss til å ta imot ham. Vi vet selvfølgelig ikke dagen og timen det skal skje, men tegnene ser vi overalt rundt oss og kan forberede oss ved å omvende oss.

Det er dette som er poenget. Jesus forutså at dette ville skje i endetiden og minner oss på at når vi ser det kan vi vite at han er rett rundt hjørnet. Da har vi fortsatt muligheten til å omvende oss så vi kan bli med til himmelen når han henter de frelste.

Les hele Matteus kapittel 24 for å se mer om hva Jesus sa om endetiden.