Gry Beate Marley ny leder i Barne-, ungdoms-, og familieavdelingen

  • Det er viktig å skape trygge og oppbyggende arenaer for barn og unge, og jobbe for at mennesker skal føle tilhørighet og eierskap til det som skjer i Adventistkirken, sier den nyvalgte lederen for Barne-, ungdoms-, og familieavdelingen.

    Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Adventistkirken har bedt Gry Beate Marley å ta over lederansvaret for Barne-, ungdoms-, og familieavdelingen. Hun tiltrer stillingen den 1. august i år.

Marley har allerede lang fartstid i avdelingen. De siste 12 årene har hun hatt ansvaret for barne- og familiearbeidet, mens andre har tatt hånd om speider-, og ungdomsarbeidet. Hun vil bygge videre på det solide arbeidet som allerede er gjort med å skape fellesskap og identitet.

– Det er viktig å skape trygge og oppbyggende arenaer for barn og unge, og jobbe for at mennesker skal føle tilhørighet og eierskap til det som skjer i Adventistkirken. Det aller viktigste er at våre arrangementer blir steder hvor vi kan bli bedre kjent med hverandre og med Jesus.

Avdelingen skal fortsatt ha gode tilbud til alle.

– Det er også viktig for oss at vi kan være en støtte for det lokale arbeidet i menighetene både med besøk, deling av ressurser og med nasjonale ledertreff hvor de lokale lederne kan få inspirasjon og opplæring. I tillegg skal vi fortsette med tenåringshelger og støtte andre arrangementer som Reddet.

Hun ser fram til de nye, utfordrende oppgavene.

– Jeg opplever at vi har mange flotte, engasjerte barn og unge i Adventistkirken i Norge og mange dedikerte ledere, og det er et privilegium å jobbe sammen med dem.

Gry Beate Marley er gift med Victor Marley, og har tre barn: Miriam 17 år, Mattias 15 år og Miranda 14 år. Hun er utdannet teolog og psykoterapeut, og er ansatt som pastor i Adventistkirken i Norge.