Mer Bibel i forkynnelsen

  • Reimar Vetne, førsteamanuensis i nytestamentlig teologi ved adventisteide Pacific Union College i California, underviste norske adventistpastorer på Halvorsbøle 24.-26. april. Han ba pastorer sørge for at betydelige avsnitt av Bibelen ble lest under prekenene.

    Foto: Widar Ursett/ADAMS

"Dere må bruke Bibelen mer i deres forkynnelse." Det var en av oppfordringene Dr Reimar Vetne ga til Adventistkirkens pastorer da de var samlet til fagdager på Halvorsbøle 24.-26. april.

Bibelsk forkynnelse og bibeltolkning var de to hovedtemaene på konferansen.

Alle prekener bør ha fire kvaliteter: De må være bibelbaserte, interessante, praktiske og inspirerende, sa Vetne. Han er førsteamanuensis i nytestamentlig teologi ved adventisteide Pacific Union College i California.

Vetne har i mange år vært en ivrig talsmann for å bruke bibelteksten aktivt i prekenene. Han mener det er alt for lite å bare lese et par bibelvers under gudstjenesten.

– Å oppsummere en tekst er ikke så effektivt som å lese teksten høyt. Når medlemmer ser teksten med egne øyne og hører den lest, får den større effekt enn om du oppsummerer den, sa Vetne til en svært lydhør forsamling.

Vetne gikk i dybden på hvordan pastorer mest mulig effektivt kan lage prekener med de fire kvalitetstegnene. En interessant preken må inneholde noe forsamlingen kan lære. De aller fleste mennesker liker å lære nye ting, men hvis prekenene kun inneholder selvfølgeligheter og kjent stoff, så blir det kjedelige prekener.

– Hvis medlemmene i din menighet synes at prekenene dine er kjedelige, gjør du noe galt, sa Vetne. Han har skrevet en bok om effektiv prekenforberedelse og underviste i strategier for å gjøre forberedelsene mest mulig effektive.

En av ressursene Vetne mener er helt nødvendig for pastorer er bibelprogramvaren Logos. Gjennom dette programmet kan pastorene kjøpe og laste inn digitaliserte utgaver av tusenvis av verdifulle bøker med stoff om bibeltekstene. Dette gir helt andre muligheter til effektiv prekenforberedelse enn det man hadde da alle bøkene var papirbaserte.

I en av undervisningstimene viste Vetne hvordan dagens bibelforskning går i retning av en større aksept og åpenhet om Bibelens historiske troverdighet, Bibelens holistiske menneskesyn, betydningen av tidlig jødisk kultur for bibelforståelsen og et positivt syn på Guds lov.