Adventistkirkens lærerkonferanse 2017

 • Nina Myrdal, leder for Adventistkirkens skoleavdeling, ønsker 135 lærere velkommen til en av de store begivenhetene i Adventistkirkens årskalender, med en påminner om at vi driver skoler fordi Gud finnes i vår virkelighet.

  Foto: ADAMS/Widar Ursett

 • Kjell Arild Floen: Elever kan ofte ha skjulte agendaer som er vanskelig for lærere å se. Vi må bli flinke til å snappe opp de ikke-verbale tegn på mobbing.

  Foto: ADAMS/Widar Ursett

 • Vibeche Methlie: Mobbeombudet forklarte mobbing med at alle har angst for å ikke bli inkludert, og at enkelte er villige til å gå til ekstreme handlinger for oppnå det. Skammen med å stå utenfor blir for krevende.

  Foto: ADAMS/Widar Ursett

 • Øystein Sognefest: Jeg har fått mye ut av samarbeidet med andre lærere i gruppearbeidet. Mobbeombudsmøtet var også fint; det er vanskelig og litt tabubelagt å snakke om dette, så det var kjekt å få temaet belyst.

  Foto: ADAMS/Widar Ursett

Gud i alle fag, og mobbing var sentrale tema for årets konferanse.

Adventistkirkens lærerkonferanse er en årlig hendelse på Sundvolden hotell, der lærere og ansatte fra kirkens grunnskoler og videregående skole får inspirasjon og faglig påfyll av det slaget som trengs for å være en kristen friskole, i år satt til 6.-8. februar. I alt 135 lærere deltok på årets tredagers konferanse for å lytte til foredrag og delta på workshops. Kjente navn i miljøet, som Signe Sandsmark, seniorrådgiver i Kristne Friskolers Forbund, Nina Myrdal, leder for Adventistkirkens skoleavdeling, Bodil Jensen Houg, Mobbeombud i Buskerud, og Daniel Duda, leder for Adventistkirkens skolearbeid i Transeuropeisk divisjon, i tillegg til et batteri av andre fagpersoner, diskuterte så vel luftige begreper som globalisering, postmodernisme og konsumisme som trender i undervisning, samt integrering av tro i skolefagene, mobbing og tekniske hjelpemidler, etc.

Gud i alle fag

- Når vi har kristne friskoler er det fordi vi har en virkelighet der Gud finnes, sa Nina Myrdal til velkomst. Livet er ikke inndelt i skarpe soner der jeg tenker på Gud på lørdag, og ingen andre dager. Alt flyter jo i hverandre, og vi vil at Guds eksistens skal komme til uttrykk i hele skolehverdagen.

Myrdal gir dermed stemme til Adventistkirkens holistiske menneskesyn, og at våre barn får et riktigere verdensperspektiv når vi demonstrerer at Gud hører naturlig hjemme i hele livets bredde. Det er en av skolesystemets store oppgaver å gjøre elevene kjent med Gud.

Allerede i 1879 sa Ellen G. White, en av grunnleggerne av Adventistkirken, med profetisk stemme: «Jeg skulle ønske jeg kunne finne språk for å uttrykke hvor viktig skolen vår er. Alle burde føle at det er ett av Guds virkemidler for å vise oss hvem han er» (Testimonies, 4:425).

Og en av gjennomgangstonene på årets konferanse var nettopp å vise Gud i alle fag.

www.adventist.no snakket med Kjell Arild Floen, som til daglig underviser på Mokollen skole i Sandefjord.

– Det beste med denne konferansen var fokuset på at vi må bli flinkere til å blande Gud inn i alle fag. Jeg gjør det ved å snakke med elevene om mine opplevelser med Gud. Da gjør jeg det virkelig for dem.

Floen var også begeistret for innleggene om mobbing.

– Elever kan ofte ha skjulte agendaer som er vanskelig for lærere å se. Vi må bli flinke til å snappe opp de ikke-verbale tegn på mobbing.

Øystein Sognefest underviser på Møllebakken skole i Bergen, og satte pris på både fellesskap og nyttige råd.

– Jeg har fått mye ut av samarbeidet med andre lærere i gruppearbeidet. Mobbeombudsmøtet var også fint; det er vanskelig og litt tabubelagt å snakke om dette, så det var kjekt å få temaet belyst.

Tett program

Det var ikke mye tid til overs mellom foredrag, gruppemøter og måltider. Nina Myrdal ønsket åpenbart å gi lærerne maksimalt igjen for pengene, og viste igjen at hun mestrer å skape en variasjon som gir noe til alle.

Mandagen startet med et plenumsforedrag av Daniel Duda, der han satte søkelyset på hvilken fortelling som former lærernes undervisning. Han skisserte en rekke historiske epoker som skaper premisser for skolehverdagen i dag, og på det grunnlaget skisserte han de utfordringer og muligheter som kristne lærere har når de skal etablere en alternativ og samtidig relevant undervisning.

Senere på dagen var det mulig å velge mellom to parallelle foredrag, der Tove Ødegaard Aas snakket om hvordan å bli klokere med verdsettelser i hverdagen. Det var et praktisk og interaktivt opplegg som understreket betydningen av anerkjennelse på arbeidsplassen. Deltagerne fikk med seg en rekke råd og verktøy til bruk i egen skolehverdag.

Ritva Kuusisto, leder for ETRA Adventistkirkens helseorganisasjon i Finland, driver selv et forskningsprosjekt for å hjelpe elever å ta gode helsevalg. Hun foredro i tillegg om psykisk helse i hverdagen.

Tirsdagen begynte også med en fellessamling, der Signe Sandsmark snakket om integrering av tro i alle fag, noe som ofte kan være både utfordrende og vanskelig å få til i praksis. Videre utover dagen ble det anledning til å høre Bodil Jensen Houg, mobbeombudet i Buskerud, forklare noe av kompleksiteten og utfordringen i å oppdage mobbing på et tidlig tidspunkt, samt hvorfor mobbing kan oppstå.

Dagen bar videre preg av parallelle foredragsløp, der et særdeles bredt spekter av temaer ble luftet: Læringsbrett i undervisningen, Hvordan påvirke kristne foreldres skolevalg, Måltid som arena for språkutvikling, Kristendom på mellomtrinnet, pluss mye mer.

Onsdagen startet med Dudas videreføring av åpningstemaet, en kommaregelrap som garantert vekket forsamlingen, før Britt Celine Oldebråten kunne presentere ADRA Norges samarbeidsprosjekter med grunnskolene, og Reidar og Lynn Kvinge avsluttet konferansen med en lovsangsopplevelse.

Gud, mobbeombud og framtidshåp

Vibeche Methlie, lærer ved Rosendal skole i Mjøndalen kom fra konferansen med begeistring over all inspirasjon.

– Det beste med alt var mobbeombudet, og gudstjenesten på tirsdag. Vi fikk ressurser vi kunne bruke, og innsikt i hvordan mobbing starter. Ombudet forklarte mobbing med at alle har angst for å ikke bli inkludert, og at enkelte er villige til å gå til ekstreme handlinger for oppnå det. Skammen med å stå utenfor blir for krevende.

– På gudstjenesten snakket Duda om hvorfor Paulus ikke flagget sitt romerske borgerskap før etter at han ble pisket (Apostlenes gjerninger 22). Paulus tenkte å opprette en ny menighet i Filippi. Byen var preget av en sterk rangorden med privilegier til dem som tilhørte de øvre sosiale lag. Dersom han ville lære menigheten å bryte med en slik kultur, og fortelle dem at alle mennesker er like, kunne han ikke bruke sitt borgerskap for å få fordeler som andre ikke hadde. Den bibelske ideen om enhet hevder at vi alle står likt framfor Gud.

Nina Myrdal oppsummerer sine inntrykk med referanse til en sang.

– Michael Jacksons Earth Song er en fin ballade, men mangler håp. Den beskriver bare ødeleggelse, og slutter der. Men på våre skoler tror vi på en løsning der det onde skal ta slutt. Vidar Hovdens sang: La oss fylle vår jord med litt himmel, er en langt bedre beskrivelse av det håpet vi ønsker å formidle til våre elever.

Når Gud får anledning til å tre fram i skolefagene, og troen får levevilkår også for barna i hverdagen, er det håp om en mer balansert og realistisk verdensanskuelse. Og med lærere som viser til Bibelen i arbeidet med å framelske fellesskap, omtanke og menneskeverd, har vi egentlig definert i få ord hva det unike bidraget til Adventistkirkens skoler er.