Guds rike er kommet – nå gjelder det å innrette seg deretter

  • Jesus gir oss en smaksprøve på hvordan Guds rike arter seg.

    Foto: ADAMS/Tor Tjeransen

Hva betyr det at Guds rike er kommet nær?

– Hvorfor er det slik at det åndelige og teologiske ofte skilles fra selve livet, spurte pastor Vidar Hovden i sin presentasjon ved Helsekongressen i Oslo. Han var opptatt av å vise at Guds rike er nå, og at vi kalles til å vise hva det innebærer.

«Tiden er inne, Guds rike er kommet nær», sa Jesus (Mark 1,15). Men hva betyr det at Guds rike er kommet nær? Hovden bemerket at selv om Jesus gjorde Guds rike til selve hovedtemaet for sin forkynnelse og tjeneste, så er gudsriket ikke nevnt i Den apostoliske trosbekjennelsen, ei heller i Adventistkirkens 28 grunnleggende læresetninger.

Hovden tok forsamlingen med til utgangspunktet for Jesu forkynnelse om gudsriket. Jesus var på besøk hjemme i Nasaret, og da de rakte ham rullen med profeten Jesajas bok, valgte Jesus å lese følgende avsnitt:

«Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren» (Luk 4,18).

Teksten Jesus leste, er innledningen til Jesaja 61, og det er en liste med praktisk, medmenneskelig hjelp.

Og da Jesus satte seg, begynte han med å si: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på» (Luk 4,17-21).

– Både Jesu liv og lære er et langt og sammenhengende svar på hvordan det ser ut når gudsriket kommer nær. Guds intensjon har alltid vært å gjenreise og helbrede denne verden, forklarte han, og i Jesus får vi se denne intensjonen, sa Vidar Hovden.

– Jesus gir oss en smaksprøve på hvordan Guds rike, Guds nye og gjenskapte verden, arter seg. Evangeliet om gudsriket er gode nyheter, for Gud er gode nyheter. Gud er en rettferdig konge, han har ingen egeninteresser, men han har gode planer for vår verden.

«Som Far har sendt meg, sender jeg dere» (Joh 20,21), sa Jesus. Derfor må vi også være ambassadører som viser hva gudsriket betyr i praksis her og nå.

– Gud vil sette verden i stand, og vi får være med på det, var Hovdens nest siste tanke til et lydhørt publikum. Den siste tanken kom i form av en sang Hovden har skrevet selv. Der lyder refrenget:

«La oss fylle vår jord med litt himmel,
la folk merke hva gudsriket er!
La oss angripe ondskap med godhet,
leve himmelens livsstil alt her.