TED ber om ny bevilling for pastorer

  • Pastor Audrey Anderson (midten), organisasjonssekretær i Trans-Europeisk Divisjon, har hatt et viktig ansvar for å finne policyløsninger i ordinasjonsspørsmålet. Hun mener anmodningen til Generalkonferensen er den beste framgangsmåten for å finne en løsning.

    Foto: Victor Hulbert/ADAMS

  • Pastor Reidar J. Kvinge, leder for Syvendedags Adventistkirken i Norge, fulgte oppmerksomt med da styret for Trans-Europeisk Divisjon i et ekstraordinært møte 15. februar besluttet å sende en anmodning til Generalkonferensen om en felles bevilling for alle i pastoral tjeneste.

    Foto: Victor Hulbert/ADAMS

Styret for Syvendedags Adventistkirkens Trans-Europeiske Divisjon vedtok i et ekstraordinært møte i går å be Generalkonferensen om en ny type bevilling for pastorer.

Styret for Trans-Europeisk Divisjon vedtok i et ekstraordinært styremøte 15. februar å anmode kirkens verdensforbund, Generalkonferensen, om å vurdere opprettelsen av en felles bevilling for alle i pastoral tjeneste, eller eventuelt å justere eksisterende bevillinger slik at de blir mer inkluderende.

Det enstemmige vedtaket kommer etter flere måneder med konsultasjoner og bønn. Dette skjer i konteksten av den svært komplekse og krevende situasjonen menigheten møter i det sekulariserte Europa.

Innledningen til anmodningen inneholder en forpliktelse til å respektere og støtte vedtak gjort av Generalkonferensens generalforsamling samtidig som gjennomføringen av slike vedtak alltid må skje med henblikk på den lokale sammenhengen.

Vedtaket i generalforsamlingene i San Antonio førte til mye diskusjon i Trans-Europeisk Divisjons område og løftet fram spørsmål av samvittighetsbetydning. Dette førte til utilsiktede og til tider uønskede konsekvenser. Dette inkluderer at kvinnelige pastorer og kvinnelige forstandere har blitt fortalt av velmenende medlemmer at de ikke lenger kan tale i kirken. I tiden etterpå har ledelsen for Trans-Europeisk Divisjon og lokale unioner brukt mye tid på å bekrefte kvinner i pastoral tjeneste og deres gudgitte kall.

Styret merket seg at tiden og energien som har vært brukt på å håndtere ettervirkningene etter vedtaket i San Antonio har distrahert menigheten fra misjonsoppgaven. Vedtaket har også fremmedgjort mange unge mennesker og ødelegger i stadig økende grad oppfatningen av menigheten i de samfunn menigheten forsøker å nå i Europa.

Menigheten har tatt steg for å følge modellen fra apostelmøtet i Jerusalem (Apg 15), men styret understreket at menigheten må fortsette å søke en forståelse for hvordan samvittighetsspørsmål og spørsmål om troskap kan løses.

I Trans-Europeisk Divisjon dreier det seg om forskjellig tolkning av likestillingslovgivningen i flere land samt noen forhold angående variasjoner i dokumenter vedrørende menighetens retningslinjer. De juridiske vurderingene fire av unionene har mottatt om nasjonal lovgivning og EUs lovgivning viser et utfordrende bilde.

Styrets målsetting er å arbeide i tett dialog med Generalkonferensen for å finne en løsning som både passer med kravene fra nasjonal lovgivning og menighetens retningslinjer. Innenfor den rammen ba styret unionene i Trans-Europeisk Divisjon om å stille i bero alle avvik fra Generalkonferensens Working Policy i spørsmål om pastorale bevillinger fram til Generalkonferensens styremøte (Annual Council).

I det vedtatte dokumentet heter det:

«I erkjennelse av at det gjeldende systemet for pastorale bevillinger (ordinerte) og pastoral fullmakt (commissioned credentials) fungerer for den største delen av kirken, og med et ønske om å respektere avgjørelsen fattet av Generalkonferensens generalforsamling i San Antonio, ber vi om at det blir vurdert:

En felles pastoral bevilling som gis til alle som er engasjert i pastoral tjeneste og på den måten bringe Working Policy i harmoni med vårt grunnleggende trospunkt nr 14. Dette ville innebære å justere Working Policy ved å slette parentesen og fotnoten til BA 60 10 og/eller justere/slette E 60 slik at den gjenspeiler en felles bevilling.»

Audrey Andersson, organisasjonssekretær i Trans-Europeisk Divisjon, forklarte at «denne framgangsmåten er innenfor gjeldende policy. Vi kan ikke selv opprette nye bevillinger, men vi kan anbefale overfor Generalkonferensen.»

Det finnes også alternative løsninger som Generalkonferensen kan vurdere. Det inkluderer en justering av rollen for dem med pastoral fullmakt (commissioned minister) eller utvikle en kjønnsnøytral bevilling. Anbefalingen fra Trans-Europeisk Divisjon er ikke instruerende, men ifølge Raafat Kamal, President for Trans-Europeisk Divisjon, «holder dette døren åpen for positiv dialog og løsninger.»

Trans-Europeisk Divisjon har en lang historie med å verdsette alle som er kalt til pastoral tjeneste. Denne siste anmodningen forener denne holdningen med de spesielle behovene noen av unionene i divisjonen har mens det samtidig er i harmoni med kirkens internasjonale vedtak. (tedNEWS).

Se også hvordan Adventistkirken i Norge ser for seg veien videre!