Utdanningen ved Newbold på høyde med statsdrevne universiteter

  • John Baildam, rektor ved Newbold College, forteller at statsoppnevnte inspektører har gjort en grundig evaluering av colleget, og berømmet dem for gjennomgående høy kvalitet.

    Foto: Victor Hulbert/ADAMS

Newbold College får gode tilbakemeldinger fra regjeringsutnevnte utdanningsinspekrører.

Quality Assurance Agency (QAA), fullførte nylig sin regelmessige (hvert 4. år) evaluering av Newbold College. QAA er utpekt av regjeringen for å sikre kvaliteten på utdanningen ved høyskoler og universiteter i Storbritannia.

Nye rammebetingelser innført ved QAA siden Newbolds siste evaluering i 2012 innebar at colleget ble målt mot de samme kriteriene som gjelder for store statsfinansierte institusjoner, og resultatene var gledelig. Colleget møtte alle kvalitetskriteriene for høyere utdanning, og mottok, med kun ett mindre unntak, den laveste mulige risikokategori for hvert kriterium.

QAA-rapportene fra statsfinansierte universiteter viser at Newbold har gjort det bedre enn enkelte større institusjoner, mange med egne komiteer som er sammensatt for å sikre at QAA-kravene blir oppfylt. Dette er en stor anerkjennelse for colleget.

Fordi colleget ikke mottar statlig finansiering, ble Newbold i tillegg kontrollert for finansiell bærekraft, ledelse og styringskontroll. Colleget fikk igjen positiv tilbakemelding.

Den endelige rapporten, utformet på grunnlag av et tre-dagers besøk i februar av fire QAA-inspektører, ble offentliggjort i mai og gjenspeiler grundige samtaler med både ansatte og studenter, samt en grundig undersøkelse av collegets robuste selvevalueringsdokument.

QAA bemerket at colleget møtte britiske standarder på de fire hovedområdene:
• Opprettholdelse av de akademiske standarder innbakt i vitnemålene som tilbys på vegne av de akkrediterende institusjoner
• Kvaliteten på studentens læringsmuligheter
• Kvaliteten på informasjonen om læringsmuligheter og
• Forbedring av studentens læringsmuligheter

QAA-inspektørene bekreftet spesielt følgende tiltak som colleget har for sin langsiktig kvalitetssikring av akademiske standarder samt styrking av det pedagogiske tilbudet:
• De tiltak som er tatt for å sikre at utviklingen av nye programmer følger en robust og systematisk godkjenningsprosess
• De tiltak som etableres for å utvikle et regelverk for forbedringer, samt bake inn kvalitetsheving i collegets strategier.

• Etablering av en ny strategigruppe, bemannet bl.a. av eiere og ansatte, med fokus på forbedring.

Colleget ble også berømmet for sin omfattende tilnærming til å identifisere, analysere og møte de behov for undervisningsressurser som studentene har.

Lederen for revisjonsteamet var spesielt takknemlig for den åpenhet og støtte de ble møtt med, og den generelle støtten de fikk til å gjennomføre sine prosesser, samt det gode samarbeidet de fikk med studenter og ansatte som deltok i diskusjoner med panelet.

QAA-inspeksjonen fungerer parallelt med en like grundig evaluering av Adventist Accreditation Association. Dette sikrer til fulle at studentene ikke bare får en høy akademisk standard, men også solide åndelige verdier basert på et adventistisk etos, og muligheten til å overføre kreditter og studiepoeng til og fra andre adventistskoler og universiteter.  

Les hele rapporten på www.qaa.ac.uk. [TedNEWS]