Internasjonale ledere i Budapest diskuterer forhold som påvirker barn, kvinner og familier

  • George Barnas statistikk informerte om barneoppfostring i en verden der det kristne verdensbildet ikke lenger dominerer.

    Foto: Victor Hulbert

  • Raafat Kamal under sin morgenandakt, torsdag.

    Foto: Victor Hulbert

Det er viktig å oppmuntre og bemektige barn, kvinner og familier til å vitne av hjertens lyst.

Fire hundre ledere fra seksti nasjoner, der alle representerte Adventistkirkens barne-, kvinne-, og familieavdeling, deltok for første gang på samme kongress for å samtale om felles utfordringer. Den internasjonale lederkonferansen ble holdt i kongressenteret i Budapest fra 10. - 13. mai.

Selv om konferansen var et globalt arrangement, var Den transeuropeiske divisjon (TED) vertskap, noe som bekrefter divisjonens strategiske satsing på disse tre avdelingene.

Tamás Ócsai, leder for adventistkirken i Ungarn var også fornøyd. Han så hvordan konferansen ikke bare påvirket lokale medlemmer, men også regjeringen, da Miklós Soltész, den ungarske kirkeminister og minister for minoriteter og menneskerettigheter, delte noen bibelske betraktninger med de delegerte. Soltész bemerket den rolle adventistkirken har sammen med andre trossamfunn i å møte samfunnsendringer med kristne verdier.

En utførlig rapport fra lederkonferansen er tilgjengelig på Adventist Review-nettstedet, men du finner også en kort video-rapport på nyhetssiden til TED, som understreker virkningen møtene har hatt på lokale delegater fra hele divisjonen.

Delegatene lot seg imponere og berøre over forskeren og statistikeren George Barna, som i to presentasjoner delte en mengde praktisk statistikk som alle kan bruke for å lede barn til et kristent liv og åndelig modenhet. Audrey Andersson, TEDs organisasjonssekretær var tydelig begeistret.

– Enestående! Det var verdt å komme hit bare for dette ... men det er så mye mer.

Barna sjokkerte sitt publikum ved å slå fast at kun 4 % i aldersgruppen 18-30, har et «bibelsk verdenssyn». Men han ga både håp og en rekke tips og råd om hvordan foreldre og religiøse organisasjoner fortsatt kan ha betydelig innflytelse på sine barn og det samfunnet de lever i.

Innlegget til Kiti Freier Randall, fredag morgen, var også av det slaget som setter seg fast i hukommelsen. Hun er ansatt ved Loma Linda University Medical Center, og er en svært erfaren pediatrisk nevroutviklingspsykolog og professor som har viet seg til å forbedre barnas-, og deres familiers fysiske, kognitive, følelsesmessige og åndelige liv.

– Selv om andre institusjoner i samfunnet støtter og følger opp, er oppfostring og omsorg mest effektiv og meningsfull i familien.

Randall understreket også at barn knytter seg sterkt til relasjoner i løpet av de tre første årene av livet, og hvis det ikke lykkes, vil det påvirke dem helt inn i voksenlivet. I løpet av de første 13 år, tas det også åndelige valg som følger dem gjennom resten av livet.

Raafat Kamals morgenandakt på torsdag, satte også varige spor, og ble kommenter og sitert av flere talere. Hans Kristus-sentrerte tilnærming knyttet Jesu spørsmål til disiplene, «Hvem sier dere at jeg er?», sammen med det sanne gudsbildet som reformatorene, inklusive Luther, forkynte.

– Jeg priser Gud for at reformasjonen gjør framskritt hver dag og hver time, den slutter aldri. Det handler om å rope til Gud, «hjelp meg, Herre, å gjenoppdage din vilje, din sannhet, din visdom - hjelp meg å være som Jesus og se det usette med friske åndelige øyne.»

Det ledet opp til hans utfordring.

– Ledere, den lokale kirke vil bli en misjonssdrevet kirke når vårt hovedfokus er Jesus Kristus – og når Jesu lære, Jesu kjærlighet, hans måte å omgås mennesker og hans metoder driver den lokale kirken. Jesus er selve poenget med misjon.

Les mer om konferansen på Adventist Review, eller se opptakene fra møtene!