Jubileumskonsert med Triangelos

  • Triangelos markerte sitt 25-års jubileum med konsert i Bøler kirke lørdag 29. april. Til jubileumskonserten kom mange tidligere kormedlemmer og sluttet seg til dagens kor slik at det ble et stort felleskor.

    Foto: Elsie Tjeransen/ADAMS

Koret feiret sitt 25-års jubileum sammen med tidligere kormedlemmer og en lydhør forsamling i Bøler kirke.

Triangelos forkynte adventbudskapet i ord og toner da koret fylte Bøler kirke 29. april for å markere korets 25-års jubileum. Nåværende og tidligere kormedlemmer dannet et felleskor på 60 medlemmer. Det ble en høytidsstund der Guds Ord stod i sentrum.

Navnet Triangelos har ingen ting å gjøre med det lille metallinstrumentet. Derimot er det en henvisning til de tre englene som flyr under det høyeste av himmelen, slik det beskrives i Åpenbaringen kapittel 14. Dette avsnittet i Bibelen er et svært sentralt element i Syvendedags Adventistkirkens forkynnelse, og koret har de senere årene sunget mange sanger spesiallaget for koret og med tematikk knyttet nettopp til budskapene til de tre englene.

Tore Sognefest, som har vært korets faste pianist de siste årene, har skrevet både tekst og melodi til mange av disse sangene. CD-utgivelsen The Seventh Day fra 2015 inneholder utelukkende sanger skrevet av Sognefest med tematikken i de tre englebudskapene.

Under jubileumskonserten bød Triangelos på 14 sanger som spente over hele korets repertoar fra de tidligste sangene til det aller ferskeste. Det var en fryd for øret å få være til stede i Bøler kirke og høre koret fremføre adventbudskapet på en så nydelig måte.

En av de aller nyeste sangene som ble fremført på jubileumskonserten var Blessed are the ones. Sangen har en spesiell historie. Tore Sognefest hadde komponert musikk til en sang med vers, refreng og mellomspill. Men han strevde med å få til en passende tekst. Etter en pause i arbeidet kom han til å tenke på at Elisabeth Bjarnar hadde sendt ham en engelsk tekst for en stund siden. Den teksten hadde Sognefest ikke sett nærmere på. Nå tok han teksten fram. Det merkelige var at teksten stemte nøyaktig med alle verselinjene i musikken. Rytmen stemte, mellomspillet stemte og antall vers stemte. Det er neppe tvil om at vi snakker om guddommelig ledelse.

Triangelos ble stiftet i 1992 med Inger Berger som dirigent. Berger har fortsatt som korets trofaste dirigent og inspirasjonskilde gjennom alle disse 25 årene. Det er inspirerende å se den energien Inger Berger utstråler når hun dirigerer koret.

For Berger er koret først og fremst en måte å tjene Gud på. Hun ønsker at andre mennesker skal bli grepet av Bibelens budskap.

Mer informasjon om koret og deres CD-utgivelser finner du på korets hjemmeside: http://triangelos.net/.