Willy Aronsen ny misjonsleder i Adventistkirken

  • Willy Aronsen går inn i en treårig prosjektstilling som leder for Adventistkirkens misjons-, og predikantavdeling, med tiltredelse 1. oktober.

    Foto: Widar Ursett/ADAMS

Aronsen tiltrer som leder for misjons-, og predikantavdelingen fra 1. oktober.

Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, sier et gammelt ordtak. Og de menigheter og lokale misjonsledere som har ventet i sju år på at Adventistkirken skulle gjenåpne sin misjonsavdeling, skal vite at dagen har kommet. Aronsen ansettes i en treårig prosjektstilling, og får ansvar for å styrke og forankre misjonsarbeidet i Adventistkirkens lokale menigheter.

Påtroppende unionsleder, Victor Marley, understreker betydningen av å ha en aktiv og målrettet misjonsavdeling som evner å samarbeide med lokale pastorer og menigheter, og han har vært tydelig på at Willy Aronsen har de egenskaper som trengs for å revitalisere avdelingen. Aronsen kjenner lokalmenighetene i Norge godt, og har et stort nettverk, noe som tillater ham å starte arbeidet i medvind.

Marley er tydelig på at lokale behov skal stå høyt på avdelingens agenda.

– Adventistkirkens ledelse skal ikke være premissleverandør for hva slags misjonsarbeid de lokale menighetene gjør, eller hvordan de gjennomfører det. Vi skal lytte og levere; lytte til behovene og visjonene, og levere de ressurser og den støtte de trenger for å gjennomføre sine planer.

Ved å samle misjons-, og predikantavdelingen under en ledelse, skaper kirkeledelsen noen rammebetingelser for å realisere dette.

En av de nye oppgavene til misjonsavdelingen er å bygge broer til flerkulturelle miljøer, og finne gode og hensiktsmessige måter å bidra til integrering i samfunnet. Ved å være inkluderende menigheter, skaper vi miljøer der alle kan bli kjent med Gud og hans karakter.

Denne målsettingen fordrer at lokale menigheter utvikler et sterkt eierskap til sitt misjonsarbeid, i stedet for å vente på at sentrale aktører skal ta ansvaret. Ifølge Marley bygger denne ideen på bibelske prinsipper.

– Da den første menighet forberedte seg på sin misjonsoppgave, var det ikke bare de 12 disiplene som deltok. Hele menigheten på rundt 120 mennesker ba sammen. De utvidet samtalen og inkluderte alle i forberedelsene til sin misjon.

– Dette må vi også få til. Aronsens oppgave er å invitere til de samtaler og prosesser som styrker lokalt eierskap og lokale visjoner.

Marley og Aronsen vil sammen besøke Adventistkirkens menigheter for å invitere til dialog om behov og visjoner. Ved å styrke og støtte det lokale arbeidet skaper man samtidig framdrift for Adventistkirken som et hele. Visjonen er at misjonsavdelingen på denne måten skal skape en synergi som gir bærekraft både sentralt og lokalt.

Aronsen er en utadvendt og kontaktskapende person med 12 års erfaring fra Adventistkirken i Sverige. Han har brukt åtte år i misjonsavdelingen, og de siste fire årene har han ledet Barne- og ungdomsavdelingen. Nå flytter han altså hjem til Norge for å utvikle misjonsavdelingen her og styrke lokale initiativ og eierskap til forkynnelsen.