GLOBAL UKE: Moderne slaveri

  • Keep Girls Safe er et av ADRAs prosjekt mot menneskehandel.

    Foto: ADRA norge

Slaveri er en gigantisk industri. Den finnes også i Norge.

Denne uka setter kirkene i Norge fokus på moderne slaveri. Moderne slaveri er en av vår tids største tragedier. Millioner av mennesker lever som slaver på grunn av menneskehandel, dårlige arbeidsvilkår eller andre former for utnytting. Flyktningstrøm og klimaendringer bidrar til at flere tvinges inn i slaverilignende forhold. Moderne slaveri skjer også i Norge.

Menigheter og lokale grupper oppfordres denne uka i særdeleshet til å ta slaveri-temaet inn i sine faste samlinger i større eller mindre grad, alt etter hva man har kapasitet til. All endring starter med bevisstgjøring. Det er derfor det er så viktig å snakke og undervise om det.

Her er Frelsesarmeens definisjon på moderne slaveri:

Moderne slaveri er når en person råder over eller har kontroll over en annen person, med hensikt å utnytte vedkommende for egen vinning. Moderne slaveri forekommer innenfor produksjon av mat, klær, byggebransjen, gull og edelstener, helsearbeid, sex-industrien, restaurantbransjen, hushjelp (au pair), og salg av menneskelige organer.

Menneskehandel er den mest alvorlige formen for moderne slaveri. Menneskehandel er å utnytte andre enten i prostitusjon eller for andre seksuelle formål, i tvangsarbeid/tvangstjenester, i slaveri/slaverilignende praksis eller ved fjerning av organer. Utnyttelsen skjer ved bruk av vold og/eller trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig adferd.

Adventistkirken og ADRAs ressurs for menigheter i forbindelse med global uke er her: https://www.dropbox.com/sh/ga1avqfy0el89l8/AABkL_fP_TDn4FZ5sjH8Lua2a?dl=0

Lenker til filmer som kan vises, finnes på ADRA Norges Facebookside. 

Vil din menighet markere Global uke i gudstjenesten?
ALT som gjøres og sies er viktig:
Meld fra til gry.haugen@adranorge.no som vil melde dette videre til Norges kristne råd. Global uke får støtte fra Norad som krever en dokumentasjon av effekten av prosjektet.

Punkter til bønn:

Takk for…

* at alle mennesker er skapt i Guds bilde og at ingen kan frata noen deres verdi
* Guds særlige omsorg for barn, flyktninger, fremmede, utstøtte og fattige

Be for…

* alle barn, kvinner og menn som er utsatt for slaveri gjennom menneskehandel, tvangsarbeid, gjeldsslaveri eller annen utnytting.

* alle som kjemper for frihet og rett for seg selv eller for andre

* alle barn som må arbeide lange dager istedenfor å gå på skole

* at menneskehandlere og alle som utnytter andre må stanses og omvende seg 

* Jesus kan gi oss mot og vilje til å ta oppgjør med ondskap og likegyldighet

og lede oss til handling

Jesus Kristus kom til verden som lys i mørket
og mørket kunne ikke slukke det.
Han gikk inn i folks virkelighet og ble ett med dem i deres gleder, smerte og sorg.
Vi vil følge etter ham og følge i hans fotspor.
Gjennom hans død og oppstandelse kom håpet inn i verden.
Vi lover og priser vår skaper, Herre og Frelser.
Håpets flamme fortsetter å lyse i mørket.
Den bringer håp der hvor avmakt og fortvilelse råder.
Må håpets flamme brenne i hjertene til alle som har blitt fratatt respekt og verdi.
Fyll oss, kjærlighetens Gud, fyll oss med din Ånd.

Hvordan kan du se at noen mennesker er offer for moderne slaveri? Det er ikke sikkert du gjør det. Men se likevel. Moderne slaveri skjer nemlig ikke alltid i land langt unna. Det skjer også her. 

Tall fra anti-trafficking.no (Frelsesarmeen):

I Norge var det i 2016

262 mulige offer for menneskehandel, 204 var offer for seksuell utnyttelse og prostitusjon, 86 var utnyttet i tvangsarbeid.

Nesten 45,8 millioner mennesker er ofre for menneskehandel (tvangsarbeid), 204 var offer for seksuell utnyttelse og prostitusjon, 86 var utnyttet i tvangsarbeid.

Nesten 19 millioner av ofrene blir utnyttet av privatpersoner eller bedrifter Over 2 millioner av stat eller opprørsgrupper. Av de som utnyttes av enkeltpersoner eller foretak, er 4,5 millioner ofre for tvungen seksuell utnyttelse.

Hvert år øker antall slaver med 1,1 millioner nye ofre. Det er 3000 ofre hver dag og 125 nye ofre hver time.

Menneskehandel omsetter for 150 billioner dollar hvert år.

Keep Girls Safe

Keep Girls Safe er et av ADRAs prosjekt mot menneskehandel - for å beskytte jenter i Nord-Thailand som ikke har statsborgerskap og som er i situasjoner som gjør livet svært utfordrende. En dråpe i havet, tenker du kanskje? En svært viktig dråpe for de som får hjelp.

Se mer om Keep Girls Safe på ADRAs nettside: www.adranorge.no.