Troens verksted - Den røde tråden og den røde streken

  • Foto: Hope Channel Norge

Gud har en høy standard, men forkaster ikke mennesker som feiler.

Vinjar Romsvik viser med flere bibeleksempler at Gud er raus. Vi må tørre å leve i spenningen mellom det ideelle og det reelle.

Troens verksted er en programserie der forskjellige talere er invitert til studio for å utfordre vårt forhold til Gud og mennesker.  I disse programmene vil seerne finne dype bibelske sannheter og grunner til å satse på Guds Ord som veileder gjennom livet.

Bibelens hovedperson Jesus Kristus vil derfor være sentral som «troens opphavsmann og fullender». Den som følger programmene vil finne gode argumenter for sin tro og hjelp til å utvikle en troverdig tro.

Særtrykk av programinnholdet sendes gratis til seere som ber om det.

TV-programmet Troens verksted - Den Røde tråden og den røde streken er nå tilgjengelig OnDemand på www.hopechannel.no.

TV-serien suppleres fortløpende.