Annual Council 2017

  • Foto: Generalkonferensen

Hva er Annual Council, og hva skjer der?

Årets Annual Council starter i kveld. Foruten de vanlige styresakene er høstens hovedstyremøte interessant fordi det angivelig skal avgjøre hvordan og i hvilken grad det skal responderes til de unioner som i ulik grad har valgt å avvike fra Generalkonferensens vedtak fra San Antonio for to år siden, om å ikke tillate divisjonene å individuelt avgjøre spørsmålet om kvinnelig ordinasjon. Les mer om hva som har skjedd i denne saken det siste året! For Adventistkirken i Norge er dette av interesse fordi kirken har siden San Antonio valgt å ikke ordinere noen som helst, og sluttet å rapportere pastorenes bevillinger til Generalkonferensen på regulær måte. Andre unioner har valgt egne responsformer, men ved årets Annual Council er det altså duket for oppgjør. Følg med på styremøtene her.

Generalkonferensens hovedstyre
Hovedstyret er det nest høyeste styrende organ i Syvendedags Adventistkirken, etter Generalkonferensens sesjon, som skjer hvert femte år. Mellom sesjonene blir styret delegert fullmakt til å handle på vegne av generalkonferansen i sesjon.
Det har fullmakt til å utnevne komiteer, som administrasjonsutvalget, som vurderer, endrer og nedfeller retningslinjene for godkjenning av strategiske planer og programmer for kirken globalt, å ansette nødvendig personell for å utføre styrets arbeid effektivt. Velge eller fjerne, embetspersoner, ledere og nestledere i avdelinger / foreninger / tjeneste og komitémedlemmer, og fyll ledige stillinger som kan oppstå i sine kontorer. Effektuere pensjonsavganger til valgte eller ansatte før utløpet av de perioder som de er valgt for.

Når møtes hovedstyret?
Til to årlige møter; Annual Council og Spring Meetings.

Annual Council

Annual Council holdes hvert år, vanligvis i oktober, for å vurdere divisjonenes budsjetter, innvilge bevilgninger og gjennomføre organisasjonssaker og/eller vedta policies knyttet til driften av det verdensomspennende feltet. Det avvikles ved kirkens hovedkvarter i Silver Spring, Maryland, eller på annet sted utpekt av hovedstyret.
Under Annual Council har styret også fullmakt til å beramme større møter. Hovedstyremøter kan når som helst innkalles av en av Generalkonferensens ledende embetspersoner. Store anliggender som påvirker kirken blir også vurdert på årsmøtet.
Lokale konferanse- / misjonsfelt- / feltledere inviteres til å delta på Annual Council når det avholdes innenfor deres divisjon.

Spring Meetings
Spring Meetings holdes årlig, vanligvis i april.
I løpet av denne tiden mottar styret Generalkonferensens reviderte økonomirapporter og utfører ordinære styresaker.