Bibelstudier 4. kvartal 2017

  • Foto: Syvendedags Adventistkirken

For 500 år siden slo den 33-årige teologiprofessoren Martin Luther opp sine 95 teser på kirkedøra i Wittenberg.

Han ville gå i rette med en pavelig håndlanger som solgte avlatsbrev. Folket ble fortalt at de kunne kjøpe seg fri fra skjærsilden for penger.

Tesene som Luther slo opp ble gnisten som tente reformasjonens ild – og endret verden for alltid.

De første programmene i serien «Bibelstudier - Frelse av tro alene» er nå tilgjengelig OnDemand på www.hopechannel.no.  

Serien suppleres fortløpende i 4. kvartal 2017.