Dåp i Asker

  • Isak Alexander Indahl Lauterer ble døpt i Spirodden i Asker, 7. oktober 2017.

    Foto: Halldor Engilbertsson/ADAMS

  • Isak Alexander Indahl Lauterer

    Foto: Halldor Engilbertsson

I ekte speiderånd skjedde dåpen ute i naturen.

Man må være ekte speider for å velge utedåp en sen høstdag. Det var også tilfellet da Isak Alexander Indahl Lauterer ble døpt ved Spirodden i Asker, sabbaten den 7. oktober.

Det var godt å kjenne Guds nærvær da Isak ble døpt, og da nærmere 100 personer løftet hendene i sangen «Side by side we stand» der på stranden. Flott var det også å oppleve sterke sosiale bånd og åndelig fellesskap blant de mange som var samlet hjemme hos Inger Lise og Harald Skattør etter dåpen.

Isak ble tilsluttet Mjøndalen menighet sabbaten den 14. oktober. Hjertelig velkommen i adventfamilien, Isak!