Global uke

  • Moderne slaveri er et samlebegrep for utnyttelse av sårbare mennesker til egen fortjeneste, uten at ofrene har mulighet til å unngå utnyttelsen.

    Foto: Britt Celine Oldebråten

Global og lokal urettferdighet utfordrer.

Global uke er en tverrkirkelig uke blant menigheter i Norge. Også i november 2017 omhandler Global uke «Moderne slaveri». Datoer for uka er 11.-19. november. Idéen med Global uke er at menighetene og kirkesamfunnene selv er arrangører - og selv velger hva og hvor mye de vil gjøre. Bevisstgjøring er viktig, og her kan vi alle spille en rolle!

Moderne slaveri er et samlebegrep for utnyttelse av sårbare mennesker til egen fortjeneste, uten at ofrene har mulighet til å unngå utnyttelsen. Menneskehandel står særlig sentralt i denne forståelsen. Norske myndigheter definerer menneskehandel som «det å utnytte andre i prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid, krigstjeneste i fremmed land eller for å fjerne deres organer – ved hjelp av enten vold, tusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig adferd.» 

Den sårbare situasjonen som flyktninger og migranter befinner seg i, gjør dem særlig utsatte for menneskesmugling, menneskehandel, seksuell-, og annen vold og frihetsberøvelse. I motsetning til narkotika, kan mennesker selges gjentatte ganger. International Labour Organization (ILO) beskriver slavearbeid som den største kriminelle økonomien globalt, med en årlig inntekt på 150 milliarder dollar. 

Moderne slaveri er en av vår tids største globale tragedier og utgjør alvorlige brudd på grunnleggende menneskerettigheter. FN har i mange år operert med tallet 27 millioner ofre for slaveri eller slavelignende forhold. Andre, som Global Slavery Index, opererer med 46 millioner. Handel og misbruk av mennesker kjenner ikke alltid landegrenser. Medieoppslag de siste ukene forteller om overgrep på det mørke nettet som er kjøpt og betalt.

Virksomheten foregår ofte i det skjulte, derfor er mørketallene store. Menneskehandel og slaveri forekommer også i økende grad i Norge. Vi ser jevnlige medieoppslag om underbetalte, overarbeidde eller på annen måte utnyttede arbeidstakere på norsk jord. Mange ofre velger å ikke anmelde av frykt for represalier. Mørketallene er store. 

Fattigdom er den viktigste årsaken til at mennesker blir ofre.  Det kan handle om mangel på inntekt eller arbeid, ansvar for en stor familie, utarmede naturressurser, eller krig og konflikt. I sum handler det om at grunnleggende rettigheter ikke blir ivaretatt og at mennesker befinner seg i sårbare situasjoner der de lett blir bytte for utnyttelse og slaveri.  Det blir ikke slutt på moderne slaveri før verden får bukt med grunnårsakene. Arbeid for bærekraftig utvikling og forebygging er derfor den viktigste måten å bekjempe slaveri på. FNs nye bærekraftsmål er viktige instrument i dette arbeidet.

Ressurser:

Adventistkirkens ressurs om Global uke, et rikholdig ressurshefte som blant annet inneholder manus for Vandregudstjeneste for barn, ungdom og voksne.

Film om moderne slaveri (Frelsesarmeen): https://www.youtube.com/watch?v=7oJMsgG2R9Q

Faktaark (Vedlagte pdf)
ADRAs arbeid mot menneskehandel Keep Girls Safe.

Her kan du melde fra om din menighets arrangement.

Nettsiden www.globaluke.no er å regne som en ressursbank for alle interesserte!

Verden er så langt unna den kan bli Guds drøm for verden: «For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp» (Jeremia 29:11).