Luther 500 - Premiere!

  • Luther insisterte på at frelsen er helt og fullt et resultat av Guds ufortjente nåde.

    Foto: Adventistkirken/ADAMS

Hope Channel Norge lanserer TV-serien «Luther 500», med Tor Tjeransen og Widar Ursett.

Serien forteller den dramatiske historien om hvordan en munk fra en liten by i Tyskland rystet kirken i sine grunnvoller og befridde folk fra kirkens knugende makt.

Luther insisterte på at mennesket ikke kan gjøre seg fortjent til det evige livet. Ingen ting av det vi mennesker kan gjøre, er tilstrekkelig for å gi oss del i evigheten. Frelsen er helt og fullt et resultat av Guds ufortjente nåde.

Adventbevegelsen står på reformasjonens prinsipper slik disse er uttrykt i begrepene Skriften alene, Kristus alene, troen alene og nåden alene, og ser på seg selv som arvinger av reformasjonen.

TV-serien har premiere lørdag 21. oktober på følgende kanaler: