Ny rekord for ADRAs bokmarked

  • Et lite utsnitt av alle bøkene på årets bokmarked, som var større enn noensinne.

    Foto: Widar Ursett/ADAMS

Mye dugnad og mange engasjerte gjør dette mulig.

ADRAS bokmarked på Vik hver høst begynner å ligne på en tradisjon. I år var markedet 10.-11. oktober.

– Det er mye jobb, men det er likevel moro, sier Britt Celine Oldebråten som jobber i ADRA Norge.

– Hvert år vi har holdt på har vi fått ny rekord. Jeg trodde ikke vi skulle klare det i år, men jammen kom det ikke inn over kr 29500,-

– Det er fint å kunne selge bøker til inntekt for et ADRA-prosjekt som Keep Girls Safe, og bidra til at jentene får et trygt sted å bo og utdanning.

Keep Girls Safe forebygger menneskehandel i Nord-Thailand der ADRA driver et beskyttelseshjem for sårbare jenter. Mange av jentene kommer fra etniske minoritetsgrupper og mangler statsborgerskap og rettigheter. Jentene får støtte til utdanning og hjelp til å søke om statsborgerskap. Dette er ofte en lang og krevende prosess, men det er uhyre viktig for framtiden til det enkelte barnet. Statsborgerskap gir rett til skolegang, studielån og helsetjenester.

I år var det enda flere bøker og enda bedre utvalg, men færre folk. ADRA har hatt god hjelp av folk i lokalsamfunnet – både donasjoner av bøker, kake og vaffelrøre, men også hjelp til sortering og klargjøring av selve bokmarkedet.

Mange lurer på hva som skjer med bøkene etterpå.

– Vi får bøkene fra vanlige folk som flytter, rydder hyllene, eller bare vil støtte ADRA. Vi har spart noen få esker, men prøver å gi resten videre så langt det er mulig, men noe av det eldste og mest slitte må vi kaste.

ADRA ønsker velkommen tilbake til bokmarked andre uka i oktober neste år.

– Følg oss på Facebook, så ser du datoene når de kommer, avslutter Oldebråten.