Generalkonferensen revurderer og justerer sin investeringspraksis

  • Foto: phongphan5922/Thinkstock

Fredag 6. april publiserte Adventistkirkens verdensforbund (Generalkonferensen) følgende pressemelding:

Se den engelske teksten her!

Styret for General Conference Corporation justerer investeringspraksis.

Generalkonferensen for Syvendedags Adventistkirken har bekreftet sin langvarige forpliktelse til å foreta investeringer i tråd med kirkens etiske verdier og forvaltningsforpliktelser.

Styret for General Conference Corporation, Generalkonferensens eiendomsselskap, møttes 20. mars for å vurdere og justere Generalkonferensens investeringspraksis.

Generalkonferensens komite for investeringsforvaltning har, gjennom Generalkonferensens forvaltningskontor, blitt gitt ansvar for å forvalte investeringer på vegne av eiendomsselskapet og forskjellige kirkelige enheter. Mandatet er å forvalte de fondsmidler som er plassert hos Generalkonferensen av kirkelig enheter, pensjonsfond og institusjoner.

Komiteen for investeringsforvaltning søker å «investere disse midlene på en måte som er profesjonell, tillitvekkende, forsiktig og konsistent. Komitéen legger til at «Som generell regel søker Generalkonferensen en forsiktig tilnærming ved å ha en svært variert investeringsportefølje med forskjellige investeringsstrategier basert på de beste profesjonelle rådene vi kan få.»

Ved gjennomgangen av investeringspraksisen, justerte styret kriteriene for hvordan investeringene skal gjøres. Ved møtet 20. mars bekreftet styret følgende kriterier for vurdering av investeringer:

«Vi bekrefter vår nåværende restriksjon for investeringer i selskap involvert i eller med virksomhet i følgende bransjer: Alkohol, tobakk, pengespill, pornografi, kjøttprodukter og koffeinholdige drikker. Vi instruerer Generalkonferensens komite for investeringsforvaltning til å sikre at alle investeringer som ekskluderes, er i tråd med bruken av produkter og tjenester som harmonerer med vår foreskrevne standard for praksis og i harmoni med syvendedagsadventisters verdier og det praktiske livet som syvendedagsadventister.»

I tillegg vedtok styret at «i harmoni med vår langvarige holdning som ikke-stridende, instruerer vi Generalkonferensens komite for investeringsforvaltning til å gjennomgå alle nåværende og fremtidige investeringer for å utelukke selskap som primært eller substansielt får sine inntekter fra fremstilling eller salg av våpen, stridsvogner, ammunisjon eller andre våpensystemer. I tillegg instruerer vi Generalkonferensens komite for investeringsforvaltning til å unngå investeringer i alle selskap som driver fremstilling av klaseammunisjon, landminer, eller kjernevåpen, og utelukke disse, uansett hvor stor andel av selskapets omsetning eller salg disse produktene representerer.»

«Som en åndelig organisasjon er vi forpliktet til å sikre at våre finansielle strategier og investeringer stemmer overens med våre verdier og forpliktelser», sa Tim Aka, assisterende økonomisjef med ansvar for Generalkonferensens investeringer. «Dette er en kontinuerlig prosess og vil fortsatt være av stor betydning for investeringskontoret.»

I en offisiell uttalelse med tittelen «Call for Peace» (et kall til fred), utgitt av Syvendedags Adventistkirken i 2002, heter det at «kirker bør ikke bare være kjent for sine åndelige bidrag, selv om disse er grunnleggende, men også for støtten til livskvalitet, og i denne sammenhengen er fredsarbeid essensielt.»

«I denne uttalelsens ånd og som en vedvarende prosess har Generalkonferensen forsøkt å hindre slike upassende investeringer og samtidig stå ved sine forvaltningsforpliktelser», avslutter Aka.