Torben Bergland går fra Transeuropeisk divisjon til Generalkonferensen

  • Dr Torben Bergland ble 10. april valgt til visedirektør for Generalkonferensens helseavdeling. Her taler han ved den nordiske helsekongressen i Oslo i 2017.

    Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Bergland ble 10. april valgt til assisterende helsedsdirektør ved Syvendedags Adventistkirkens hovedkontor i Washington. Han vil erstatte dr Fred Hardinge som går av med pensjon til sommeren.

Bergland, som er norsk, har i Trans-Europeisk Divisjon bidratt til økt fokus på psykiske problemer, noe som har vært et prioritert arbeidsområde for Den Trans-Europeiske Divisjon siden Bergland ble valgt til leder for divisjonens helseavdeling i november 2015. For tiden utvikler han MindWell, et nettbasert undervisningsopplegg som skal styrke bevisstheten om spørsmål vedrørende mental helse. Dette opplegget støttes av partnere i Adventistkirken globalt, og Bergland vil fortsatt ha ansvaret for dette initiativet i sin nye rolle.

«Kirken vår har potensiale til å være en supermakt i helsespørsmål. På den måten kan vi øve innflytelse til helbredelse og lindring fra lidelse og smerte i en verden plaget av synd og ondskap», sier Bergland.

Selv om det aldri var hans plan å arbeide for kirken, er livet i tjeneste for andre et gjennomtenkt valg.

– Jeg kjenner meg forpliktet til et liv i tjeneste. Og jeg forsøker å ha en positiv innflytelse uansett hvor jeg er eller hva jeg gjør.

– Når menigheten nå velger meg til denne oppgaven, er det en ære som jeg kjenner ydmykhet for.

Fokus på psykisk helse

Trans-Europeisk Divisjon har vært førende innen Adventistkirken i arbeidet for psykisk helse. Det er resultatet av en tenketank som divisjonen samlet på Newbold College i 2015. Bergland var særdeles kvalifisert til å lede dette arbeidet, med sin erfaring som lege og psykiater forankret i hans sterke engasjement for menigheten. Han gjorde et bevisst valg da han tok en pause fra karrieren i det norske helsevesenet for å jobbe sammen med ledere for helseavdelingene i hele divisjonen.

«Dette var noe nytt for divisjonen», sier Raafat Kamal, formann for Trans-Europeisk Divisjon.

– Det var et viktig strategisk valg å tilsette en heltids leder for helseavdelingen som kunne ha fokus på mental helse i tillegg til de mer tradisjonelle områdene helseavdelingen har arbeidet med. Vi har fått rikt utbytte av det valget.

Berglands arbeid i TED

Bergland opplever at han selv også har hatt utbytte av denne tjeneste.

– Jeg håper og tror at alle de menneskene jeg har hatt privilegiet av å møte, undervise og bygge relasjoner med, har blitt beriket gjennom samarbeidet, på samme måte som jeg.

– En hovedprioritet for meg har vært å støtte lederne for helsearbeidet i unionene i hele divisjonen, og jeg setter stor pris på deres arbeid og engasjement.

Berglands arbeid har inkludert et samarbeid med familieavdelingen og pastoravdelingen. Samarbeidet førte til betydelig forskning på utbrenthet for pastorer.

– Det er mange og store behov innenfor dette feltet, og mye arbeid gjenstår. Jeg er glad for at bevisstheten har økt, og at tanker og praksis har blitt utfordret. Jeg håper disse temaene fortsatt vil få oppmerksomhet på alle nivåer og i alle enheter i menigheten.

Pastor Kamal takker Bergland for tjenesten i TED.

– Jeg har sett hvordan positiv psykisk helse påvirker vårt følelsesmessige, psykologiske og sosiale velvære.

Han merker seg den positive effekten dette kan ha for misjon og evangelisering.

– Det påvirker hvordan vi tenker, føler og handler. Det bidrar også til å avgjøre hvordan vi håndterer stress, forholder oss til andre og tar valg. Mental helse er viktig i alle faser av livet, fra barndom og ungdom til voksen alder.

Kamal beklager at han mister Bergland på laget, men er samtidig fornøyd med at de tiltakene TED tok initiativet til, nå kan brukes på global skala.

– Berglands engasjement for oppgaven, hans profesjonalitet og balanserte tilnærming til helsearbeidet, samt hans kjærlighet for kirken og dens oppdrag, vil utvilsomt komme til nytte for verdenskirken.

Det tror også Bergland.

– Mine planer og prosjekter, særlig innenfor mental helse, har fått et globalt perspektiv. For å gi Trans-Europeisk Divisjon de nødvendige verktøyene til å fungere effektivt, ble det tydelig at vi måtte finne partnerskap og finansiering utover det vi hadde innenfor vårt eget territorium. Et stort prosjekt som har vokst ut av dette, er MindWell, et innovativt program for utdanning innenfor temaet mental helse. MindWell vil bli sluppet globalt i løpet av de neste par årene. Jeg tror at mange vil bli nådd, hjulpet og velsignet gjennom dette programmet. Jeg tror at Generalkonferensens helseavdeling vil være en god plattform for å fremme dette arbeidet.

Ny leder for helseavdelingen i TED

Trans-Europeisk Divisjon vil nå begynne arbeidet med å finne en ny leder for helseavdelingen og vil bruke den nærmeste tiden til å søke gode råd i den prosessen.

I land over hele verden vokser utfordringene med psykiske lidelser og får betydelige følger for den generelle helsen i tillegg til store sosiale og økonomiske konsekvenser. Verdens helseorganisasjon hevder at en av fire mennesker i verden vil bli påvirket av mentale eller nevrologiske lidelser på et eller annet tidspunkt i deres liv. Om lag 450 millioner mennesker lider for tiden av slike forhold, og dette gjør psykiske lidelser til en av de viktigste årsakene til dårlig helse og funksjonshemming i verden. Depresjon vil være den nest største årsaken til sykdom i 2020, ifølge WHO.

Et økt fokus på mental helse på globalt nivå vil utvilsomt være en fordel for menighetens misjonsoppdrag. [TedNEWS]