Tyrifjord videregående skole runder 60 år

  • I høst er det 60 år siden Tyrifjord videregående skole (TVS) åpnet dørene for de første elevene. Kjell Moe (t.v.) var elev det første skoleåret 1958/59. Rektor Styrkår Dramstad tar vare på skolens gode tradisjoner, og Vivian Andersen fra Kristiansand gleder seg over at hun kunne begynne på TVS i år.

    Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Tyrifjord videregående skole markerte 60 års drift sist helg. Tusenvis av ungdommer fra nærmiljøet og resten av landet har fått videregående utdanning av høy kvalitet i løpet av disse årene.

Ved skolestart i år var det 92 elever i internatene og 92 elever fra skolens nærmiljø. Adventistkirkens videregående har etablert seg som en kvalitetsskole. Resultatene til årets avgangselever vitner om det. Da var det 14 elever som har flere enn 10 seksere på vitnemålet. Disse 14 elevene hadde til sammen 238 seksere.

Rektor Styrkår Dramstad kan ikke love like gode resultater hvert år, men han lover at hele staben ved Tyrifjord videregående skole vil gjøre alt den kan for å hjelpe elevene til en solid utdanning som kan danne grunnlag for videre studier.

Da Syvendedags Adventistkirken etablerte skolen i 1958, var det primært for å gi et tilbud om videregående utdanning til adventistungdommer fra hele landet. Mange av dem kom fra steder der det ikke var noe slikt skoletilbud. Istedenfor å friste tilværelsen på en studenthybel, ble det svært attraktivt å søke seg til Tyrifjord, der det var internat.

Før andre verdenskrig drev Adventistene skole på Onsrud gård ved Jessheim. Bygningene der ble overtatt av tyske tropper under okkupasjonen, og etter krigen, ble stedet solgt til Forsvaret. Kirken kjøpte så Vestre Rud gård i Hole kommune for å bygge en helt ny skole med internat. Prisen var 180 000 kroner for 230 dekar innmark og 50 dekar skog, to våningshus og en låve. Byggmester Alf Ruud, som var en av de nærmeste naboene til skolen, hadde oppdraget med å oppføre byggene.

Da skolen ble åpnet, hadde den både eget vannverk og tilhørende renseanlegg. I en artikkel 14. september 1958 beskrev Ringerikes Blad det rensede vannet som så rent at det kunne drikkes uten smak og ubehageligheter, bortsett fra at tanken ville avholde noen fra et forsøk.

Tyrifjord videregående skole spiller en viktig rolle i lokalmiljøet. Det bekrefter ordfører Per Berger i Hole kommune.

– Adventistkirken som helhet er en av de store arbeidsplassene i bygda og Tyrifjord videregående skole er viktig for å gi ungdommen tilbud om god utdanning. Som eneste tilbud av denne art i kommunen, har skolen vært viktig, sier Berger.

Ordføreren nevner at skolen har hatt et veldig positivt samarbeid med Frivilligsentralen i kommunen. Han mener at skolen også har vært med å øke kommunens renommé.