Fest og felleskap i Ålesund

  • På menighetsfesten for Ålesund og Molde var det tydelig at både små og store var inkludert. Victor Marley, tv., deltar i lek sammen med barna.

    Foto: Leonard Løvoll

Med familiegudstjenester og en tilgjengelig pastor, gjør menigheten i Ålesund en forskjell for byen.

Menighetsfellesskapet kan bety enormt mye når mennesker prater uformelt-, smiler-, ler-, og spiser sammen. Når vi attpåtil vet at det ofte er det sosiale som knytter mennesker til menigheten, er det vanskelig å overvurdere slike samvær.

Det var derfor en glede for meg å besøke menigheten i Ålesund på sabbaten. Både Moldes og Ålesunds menigheter var sammen for å tilbe Gud gjennom bibelstudium og gudstjeneste, etterfulgt av festmiddag og sosialt samvær.

I flere år har Astrid Hovden og Ålesund menighet hatt familiegudstjenester en gang i måned. Vidar Hovden har hatt seminarer, og passer på å være synlig og tilgjengelig i lokalmiljøet. Disse tiltakene har ført til at Ålesund menighet betyr noe for ganske mange i området, og flere er innom kirken. Så festmiddagen etter gudstjenesten var en ypperlig anledning til å feire hvordan Gud velsigner byen gjennom menigheten.

Det var ingen tvil om at alle var inkludert, til og med unionslederen. Noen ganger føler vi at våre menigheter er små, men når Gud er med, er det ikke antall medlemmer som avgjør om vi betyr noe for nærmiljøet vårt.