Lærer å hjelpe barn med atferdsproblemer

 • Ved Adventistkirkens barnehage- og skolekonferanse på Sundvolden Hotel oppfordret Mary Jo Sandholm, rettsmedisinsk rådgiver ved Oslo Universitetssykehus, lærerne ved Adventistkirkens skoler til å være oppmerksom på barns traumatiske opplevelser og sette inn gode tiltak for å hjelpe dem.

  Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Når barn oppfører seg dårlig på skolen, kan det være et signal om at barnet har vært utsatt for traumatiske opplevelser.

Mary Jo Sandholm, rettsmedisinsk rådgiver ved Oslo Universitetssykehus, hadde full oppmerksomhet fra de 140 pedagogene som lyttet til åpningsforedraget på Adventistkirkens årlige barnehage- og skolekonferanse på Sundvolden Hotel. Hun forklarte hvordan skolene kunne bli bedre til å fange opp bakenforliggende problemer og være til reell hjelp for barn som sliter med atferdsproblemer.

– Det er så lett å si til et barn som oppfører seg uskikkelig «Nå må du skjerpe deg», uten å ta seg tid til å virkelig lytte til barnet, vinne dets tillit og legge en plan for å hjelpe barnet til å skjerpe seg. Lærerne må møte elevene på et nivå der de blir sett og virkelig blir kjent med eleven og deres problemer, sa Sandholm.

Store konsekvenser for læring

Forskere har funnet at negative erfaringer i barndommen (Adverse Childhood Experiences, ACE) har store negative konsekvenser for helse og utvikling senere i livet. Sandholm presenterte en liste med åtte slike negative erfaringer i barndommen:

 1. Gjentagende fysisk mishandling
 2. Gjentagende psykisk mishandling
 3. Seksuell mishandling
 4. En alkohol- eller stoffmisbruker i hjemmet
 5. Et fengslet familiemedlem
 6. Psykisk syk omsorgsperson
 7. Mor som blir mishandlet
 8. Bare en forelder eller ingen foreldre

Konklusjonene fra en studie gjort i USA av 17 000 barn viser at negative erfaringer i barndommen forekommer mye oftere enn det som hittil har vært kjent. Enkelte har kalt dette for «den skjulte epidemien». Jo flere vanskelige erfaringer et barn har, desto større er sjansen for atferdsproblemer.

Negative opplevelser i barndommen har en rekke negative konsekvenser for senere læring. Barn som har fire eller flere negative erfaringer har 32 ganger større sjanse for å lærevansker senere. Slike barn vil også ofte legge skylden for de negative opplevelsene på seg selv.

Sandholm påpekte at det er sannsynlig at en del barn med diagnosen ADHD egentlig sliter med traumatiske opplevelser fra barndommen og at en utagerende oppførsel kan være barnets måte å mestre sitt eget sinne og smerte.

Bli bevisst på barns traumer

Hun oppfordret lærerne til å søke å forstå de bakenforliggende årsakene til hvorfor noen elever oppfører seg dårlig. Alt for ofte velger lærere en enkel løsning.

– Hvor ofte har du forsøkt å sette en plasterlapp på elever med atferdsproblemer, spurte Sandholm retorisk og minnet om at dersom man tok nødvendig tid til å bygge tillit mellom elev og lærer, ville trolig læringen bli både bedre og raskere.

Nina Myrdal, leder for Adventistkirkens skoleavdeling og ansvarlig arrangør av konferansen, var godt fornøyd med at Sandholm utfordret skolene til å bli skoler med god oppmerksomhet om barn med traumatiske oppveksterfaringer og ressurser til å gi disse elevene den hjelpen de trenger.

Thor Larsen, lærer ved Torderød skole i Moss, var veldig fornøyd med første forelesning på konferansen. Han poengterer at et trygt miljø uten mobbing er viktig i skolehverdagen.

– Hvis ikke skolen er et trygt sted for både lærere og elever, er forutsetningene for god læring ikke til stede, sier Larsen.