Nye lærebøker til kristendom

  • Nina Myrdal, leder for Adventistkirkens skoleavdeling, er veldig fornøyd med at de kristne friskolene i samarbeid har klart å lage et sett med tre lærebøker i kristendom for mellomtrinnet.

    Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Troens vei er et sett med tre lærebøker og vil bli en viktig ressurs for skolene.

Serien er laget av en arbeidsgruppe med pedagoger fra flere kristne friskoler, og Nina Myrdal, leder for Adventistkirkens skoleavdeling, viser fornøyd fram den siste av de tre bøkene i serien. Den kom nylig fra trykkeriet. Fra Adventistkirken er det hun og Antra Sunde, inspektør ved Møllebakken skole i Bergen, som har bidratt til å lage bøkene.

Adventistengasjement

Sunde har laget alle læringsmålene som defineres i begynnelsen av hvert kapittel. Myrdal har laget nesten alle oppgavene til kapitlene i de tre bøkene. Selv om det har vært et stort arbeid, synes hun det har vært artig.

– Det er jo gøy å tenke på at nå sitter mange elever og jobber.

Det er stor variasjon i oppgavene elevene skal gjøre. Noen oppgaver må elevene bruke Internett for å løse. Andre oppgaver krever at de bruker sine kreative talenter. Myrdal synes det er viktig at elevene har det gøy på skolen.

– Derfor har jeg forsøkt å lage morsomme oppgaver.

Antra Sunde opplyser at den helt ferske boken om religioner, livssyn og filosofi vil bli tatt i bruk ved Møllebakken skole i løpet av våren.

– Disse lærebøkene fyller et veldig stort behov. Tidligere hadde vi ikke egnede lærebøker i faget, og lærerne måtte bruke mye tid på å finne materiell til bruk i undervisningen.

Fyldige, forkynnende bøker

De tre lærebøkene er relativt fyldige. Det kommer blant annet av at faget er utvidet og pensumet i kristendom er større i de kristne friskolene enn det er i den offentlige skolen.

– Vi som driver kristne friskoler, har følt det har vært viktig med egne lærebøker i faget, ikke bare fordi vi har et utvidet fag, men også fordi vi ser alt gjennom kristne briller, forklarer Myrdal.

De tre bøkene i serien er til stor hjelp for skolene til å oppfylle målene i læreplanen. Elevene får bøkene på skolen og leverer dem tilbake når skoleåret er over.

Læreboksettet består av disse tre titlene:

  1. Troens vei – Bibelkunnskap
  2. Troens vei – Kristendommen før og nå
  3. Troens vei – Religioner, livssyn og filosofi

Berit Nøst Dale ved NLA Høgskolen i Bergen har vært prosjektleder for arbeidet, og selv om alle pedagogene har skrevet kapitler, har prosjektlederen skrevet det meste av teksten. Da første bind i serien var ferdig, forklarte Dale at bøkene er forkynnende kristendom, ikke bare forklarende.

Bøkene kan bestilles hos NLA Høgskolen Bergen.