Triangelos-musikkvideoer OnDemand

  • Triangelos synger om Bibelens sannheter og Guds godhet med glede og begeistring.

    Foto: Hope Channel Norge

Hope Channel Norge presenterer nye Triangelos-musikkvideoer.

Triangelos er et kristent kor i Adventistkirken Betel. Korets medlemmer kommer hovedsakelig fra Adventistkirker i Oslo-området, deriblant flere studenter.

Navnet Triangelos henviser til de tre englers budskap i Bibelens siste bok, Johannes Åpenbaring 14:6-12, et tidsaktuelt budskap for mennesker i vår samtid.

Dirigent: Inger B. Berger.

Pianist, komponist og tekstforfatter: Tore Sognefest.

Triangelos musikkvideoer suppleres fortløpende på www.hopechannel.no. Du kan strømme musikkvideoene OnDemand, eller laste dem ned på egen PC eller minnepenn for avspilling i HD-kvalitet uavhengig av Internett. VideoPodcast-tjenesten er gratis.