Grundig om adventismens historie i Norge

  • Unionsleder Victor Marley mottar bokverket Den skandinaviske adventismens begynnelse & vekst fra forfatteren Terje Johannessen.

    Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

  • Med sine tre bind om adventismens tidlige historie i Skandinavia har Terje Johannessen levert en fantastisk ressurs for alle som interesserer seg for menighetens historie.

    Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Utfordringen: «Det må du bevise», ble til tre bind og 1337 sider.

Terje Johannessens omfattende dokumentasjon av adventismens tidlige historie er endelig utgitt i bokform. I tre fyldige bind tar Johannessen leseren med tilbake til Norge på midten av 1800-tallet og forteller om hvordan Gud har ledet menigheten gjennom både medgang og motgang.

Johannessen trekker de historiske linjene lenger tilbake enn John G. Mattesons virke i Danmark og Norge på slutten av 1870-tallet. Han tar oss med til vekkelser på Sørlandet og noen familier som utvandret til USA i en periode mellom 1849 til 1856. For mange av disse familiene, var konflikt rundt et avvikende syn på dåpspraksisen enn den rådende oppfatningen i statskirken, et viktig moment i beslutningen om å utvandre. Senere ble flere av dem syvendedagsadventister i USA.

Forholdene i Norge på den tiden John G. Matteson drev sitt pionerarbeid her, er utførlig behandlet og Johannessen løfter fram mange interessante detaljer og perspektiv.

Motivasjonen for å skrive

Han har jobbet med dette historiske materialet i mange år, og det var en tilfeldighet som gjorde at han bestemte seg for å bruke både tid og penger på å grave i den skandinaviske adventismens historie.

I 1989 besøkte Johannessen sin gode venn Bjørgvin Snorrason på Andrews University. Snorrasson arbeidet på en doktorgrad der nettopp de første norskfødte adventistene var tema. Tematikken hadde særlig interesse, tatt i betraktning at norskættede O. A. Olsen var Generalkonferensens formann fra 1888 til 1897. Under samtalens løp reagerte Johannessen på noe av det som tidligere var skrevet om den norske forbindelsen til de første adventister. Han utbrøt: «Dette stemmer ikke, kildene hører ikke til samme tid.»

Responsen fra Snorrason var opplagt: «Det må du bevise.» Dermed satte Johannessen i gang et personlig og privat detektivarbeid blant primærkilder både i Norge og i USA. Sommeren 1997 satt Terje Johannessen i drøye to måneder og finleste historiske dokumenter i Adventistkirkens arkiv i Silver Spring utenfor Washington D.C. i USA. Ute var det sommer og varmt. Nede i arkivet slapp det ikke inn en eneste stripe sollys. Men Johannessen fikk lys over mange ting han hadde lurt på, og i tillegg dukket det opp informasjon som han ikke ante eksisterte.

Han nøyde seg ikke med bare å lese om hendelsene som fant sted på forskjellige steder i USA. Han satte seg i bilen og tok lange reiser for å finne fram til de historiske stedene han hadde notert seg på en liste. Da han fikk se stedene der historien utspant seg, var det lettere å forstå materialet han leste.

Veien til publisering

Opprinnelig ønsket Johannessen at Norsk Bokforlag skulle trykke hans omfattende dokumentasjon. Imidlertid ble manuskriptet på ca. 2500 maskinskrevne sider liggende urørt på forlaget i lange tider. Men i 2017 fattet Allan Jensen hos Øko-Tryk i Danmark interesse for prosjektet. Han har utgitt de tre bindene som et idealistisk tiltak. Det har blitt til 1337 sider med svært interessant historisk materiale.

I midten av januar var Johannessen på unionskontoret og overleverte et sett av Den skandinaviske adventismens begynnelse & vekst til unionsleder Victor Marley. Han berømmer den enorme innsatsen Terje Johannessen har lagt ned for å dokumentere adventismens historie i Norge.

– Det er viktig å vite hvor vi kommer fra som en bevegelse, og se hvordan Gud har ledet oss. I historien ligger det alltid lekser som det er viktig å ta vare på. Den som ikke lærer av historien, er dømt til å repetere feil fra fortiden.

I Norge kan bøkene bestilles hos Norsk Bokforlag fra mars.

Prisen blir NOK 699,- for hele settet, pluss porto.

I Danmark bestilles bøkene i ordreahos Øko-Tryk.