Rapport fra Generalforsamlingen i Norsk Helse- og Avholdsforbund

 • Med gode samarbeidspartnere og over en halv million på konto kan styreleder Per de Lange se fram til et innholdsrikt program den enste valgperioden.

  Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Søndag 15. oktober 2017 ble det avholdt generalforsamling i Norsk Helse- og Avholdsforbund - i Mjøndalen Adventistkirke, Buskerud.

Blant saker på dagsorden til Norsk Helse- og Avholdsforbund (NHA) var aktivitetsrapport og regnskap for toårsperioden siden generalforsamlingen i 2015. Når alt summeres og trekkes fra, står det pr. datum ca. kr 550 000 på aktivitetskontoen, som styres av kasserer Odd Hagen. Blant aktivitetene kan nevnes den nye hjemmesiden som stadig besøkes, seminar, foredrag og kokekurs i ulike byer og tettsteder, foruten samarbeidet med Hope Channel og de ulike avdelingene. Også syngespillet om Martin har vært satt opp på ulike skoler – et sted riktignok med kjønnsskifte, til «Martine går på trynet». Sunnhetsbladet er en sentral faktor, anerkjent og skattet blant NHAs mange samarbeidspartnere i Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og blant de rusmiddelpolitiske organisasjonene.   

Vedtektsnemnda hadde tre endringsforslag, som alle ble vedtatt: At valgnemnda skal ha 5-7 medlemmer, at styret skal ha 7-9 medlemmer, og at revisjonen av regnskapet kan skje internt i Adventistkirken eller eksternt.

Arbeidsplanen for neste periode, 2017-2019, ble vedtatt – med følgende sentrale punkter: Målsettingen er fortsatt at Norsk Helse- og Avholdsforbund (NHA) er en organisasjon som har som formål å fremme folks fysiske, psykiske, sosiale og åndelige helse. I omsorgen for hele mennesket er motiveringen til avhold fra alkohol, narkotika, tobakk og andre skadelige substanser en hovedsak. NHA ønsker å skape en positiv holdning til en rusfri og sunn livsstil blant barn, ungdom og voksne. NHA vil prioritere å revurdere hvordan budskapet om god helse fra Bibelen og andre kilder kan kommuniseres og gjøres relevant for mennesker i dag. Målet er å lansere en fornyet organisasjon som kommuniserer tydelig, effektivt og er relevant.

Blant prosjekter og aktiviteter kan nevnes kurs, seminar, stands, syngespill, og mediearbeid med hjemmesiden, Hope Channel og Sunnhetsbladet. Menigheter som ønsker å samarbeide på rus- og helsefeltet, vil bli prioritert.  Helse- og miljøavdelingen og andre avdelinger i Den norske Union av Adventistkirken og den nye helseorganisasjonen SAHA anses som hovedsamarbeidspartnere. I tillegg vil NHA fortsette samarbeidet med de rusmiddelpolitiske organisasjonene og relaterte offentlige etater i stat, fylke og kommune.

Valgkomiteens rapport ble vedtatt.

NHA-styret for valgperioden 2017-2019:

 • Per de Lange, Styreleder
 • Odd Hagen, Kasserer
 • Svanhild Stølen, DNU Helse og miljøavdeling. (Ex off).
 • Andreas Hjortland
 • Kjell Knutsen
 • Edel Krøll
 • Gry Beate Marley, DNU BUF-avdeling.
 • Madeleine Meiner
 • Nina Myrdal, DNU Skoleavdeling.

Varamedlemmer i styret:

 • Gina R Pettersen
 • Karina R Pettersen
 • Ragnhild S Kvinge

Valgkomite for valgperioden 2017-2019

 • DNU-formann er formann for valgkomiteen, (Ex off).
 • David Havstein
 • Anders Wiik
 • Heidi Beate Ulland

Vedtektskomité for valgperioden 2017-2019

 • Per de Lange
 • Tom Angelsen
 • Øyvind Gjengstø

Den som måtte ønske en komplett rapport fra generalforsamlingen, kan kontakte undertegnede på per.de.lange@adventist.no; eller 901 83 859.