Satser millioner på ungdom

  • Mathias Knudsen, Glenn Hope, Christopher Johansen og Michael Eichner er fire av elevene som vil nyte godt av at Tyrifjord videregående skole nå blir rustet opp.

    Foto: Tor Tjeransen

  • Rektor Styrkår Dramstad takker unionsleder Victor Marely for de fem millionene Adventistkirken har bevilget til opprustning av Tyrifjord videregående skole. Pengene utløses krone for krone som en dobling av den summen innsamlingsaksjonen samler inn fram til september. Nå håper Dramstad på ekstraordinær givervilje blant adventister over hele landet, slik at de fem millionene blir til ti

    Foto: Tor Tjeransen/AAMS

Adventistkirken bevilger opp til fem millioner til Tyrifjord videregående skole.

Adventistkirken satser millioner på å gi ungdom best mulig utdanning. Like før jul vedtok styret for Adventistkirken i Norge å gi fem millioner til opprustning av Tyrifjord videregående skole. Pengene er gitt under forutsetning av at TVS-innsamlingen klarer å få inn et tilsvarende beløp. Bevilgningen utløses krone for krone i forhold til øvrige gaver fra januar og ut september i år.

– Dette er en kjempegod nyhet for ungdommene som er elever ved Tyrifjord videregående skole, sier rektor Styrkår Dramstad. Han jubler over den inspirasjonen gaven fra Adventistkirken gir i arbeidet med å oppgradere skolen.

Tyrifjord videregående skole ble åpnet i august 1958. De som bygget den gangen, bygde solid og godt, men 60 års drift i de samme klasserommene har satt tydelige spor. Nå er det nødvendig med en skikkelig oppgradering av anlegget.

– Jeg håper krone for krone-gaven fra Adventistkirken vil motivere andre til å gi skikkelig, sier Roald Jarl Guleng, lederen for TVS-innsamlingen.

Han har regnet ut at hvis 1 400 personer gir 400 kroner hver måned fram til og med september, vil det resultere i litt over fem millioner kroner. Guleng håper at mange vil gi betydelig større beløp og at innsamlingsaksjonen vil klare å skaffe disse fem millionene slik at skolen totalt vil ha ti millioner medregnet bevilgningen fra Adventistkirken.

Når adventister snakker om hva som er viktig for menighetens arbeid, kommer satsing på ungdom alltid høyt oppe på listen. Nå er det viktig at adventister over hele landet kjenner et personlig ansvar for å sørge for at Tyrifjord videregående skole får den nødvendige oppgraderingen. Å gi til skolen er en investering i unge menneskers framtid.

Økonomisjef i Den norske union, Jóhann E. Jóhannsson, er veldig opptatt av å legge til rette for at ungdommene som tar utdanning ved TVS, skal ha gode forhold. Det er han som har hatt det praktiske ansvaret for å få på plass gavesummen på fem millioner. Summen kommer etter bidrag fra unionen og distriktene. DNU: kr 1,7 millioner fra unionens gavefond. ØND: kr 1,0 million fra distriktets byggefond. VND: kr 2,0 millioner fra distriktets byggefond. NND: kr 300,000 fra distriktets byggefond.

Jóhannsson håper at enda flere vil bli faste givere og gi en sum til TVS hver måned. I tillegg håper han at mange vil gi hele verdien av skattefordelen man får ved å gi til frivillige organisasjoner og trossamfunn. Dersom du i 2017 ga tiende og andre gaver registrert hos Adventistkirken, vil du få en redusert skatt på 28 % av gavebeløpet, inntil et gavebeløp på Kr 30 000. Hvis du har gitt Kr 30 000 eller mer, vil skattefordelen være på Kr 8 400.

TRE MÅTER Å GI PÅ:

  1. Konto for innbetalinger av gaver: Tyrifjord Videregående Skole, konto nr. 3000.30.33003   Merk betalinger med «Landsinnsamling TVS»   
  2. Fast trekk med avtalegiro: Kontakt TVS, ellerklikk lenke til avtalegiro øverst på nettsiden til Landsinnsamling TVS.  https://www.tyrifjord.vgs.no/landsinnsamlingtvs/
  3. Innbetaling med VIPPS:  «Landsinnsamling TVS» eller #72935