Adventister plukker søppel

  • En sporty gjeng fra Adventistkirken i Sandefjord gjorde en super jobb med søppelrydding i kirkens nabolag i slutten av mai. Tiltaket var en del av kampanjen «Alle engasjert». F.v.: Marianne Fonn Aluwini, Nina Gutsu Gjelstad, Mari Muresan, Costel Muresan, Grethe Rosendal, Kristin Cederstrøm, Eva Innrams, Liljan Wollan, Gunnar Gjelstad, Tore Wollan.

    Foto: Tom André Gjelstad/ADAMS

Adventister i Sandefjord tar samfunnsansvar og bidrar med søppelplukking.

Tirsdag 29. mai tok 11 personer fra kirken på seg gule refleksvester og ga seg i kast med å rydde søppel i gatene rundt Adventistkirken på Mosserød.

Det var misjonsteamet i menigheten som hadde fått ideen til tiltaket. De ønsket å bidra med noe positivt i nærmiljøet og ble lagt merke til.

– Vi ønsket å tenke litt annerledes, sier Tom André Gjelstad (39), en av initiativtakerne bak aksjonen med søppelrydding. Gjelstad og de andre medlemmene av misjonsteamet var redd for at folk i nabolaget ikke ville savnet menigheten, dersom den ble borte.

Misjonsteamet tok kontakt med Rannveig Horntvedt, leder i Sandefjord søppelplukkerlag. Hun har vært primus motor for søppelplukkingen i Sandefjord siden hun startet laget våren 2014. Våren 2016 var Dronning Sonja og Kronprinsesse Mette-Marit i aksjon med Sandefjord søppelplukkerlag.

Adventistkirken i Sandefjord er den første kirken som melder seg til tjeneste i søppelplukkerlaget.

Mosserød er et velholdt område i Sandefjord. Likevel var det en god del søppel som ble plukket opp av de ivrige adventistene. Folk stanset opp og skrøt av innsatsen.

– Tusen takk for at dere gjør dette, sa en av dem som gikk forbi søppelplukkerne, og spurte: Hvor kommer dere fra?

Neste gang menigheten skal ut for å plukke søppel hadde det vært fint med Adventistkirkens logo på de gule refleksvestene.

– Vi synes dette var et vellykket arrangement, forteller Gjelstad, som regner med at menigheten tar en ny økt med rydding litt senere i år.

Aksjonen til medlemmene i Adventistkirken i Sandefjord var en del av det globale initiativet «Alle engasjert».