Bibelstudier 3. kvartal 2018

  • Foto: Syvendedags Adventistkirken

Mange historikere mener at verdenshistoriens tre viktigste årtier var da en liten gruppe menn førte evangeliet ut til verden.

Apostlenes gjerninger er om tiden fra Jesu oppstandelse i år 31 til slutten av Paulus’ første fengselsopphold i Roma i 62. Boken må være skrevet kort tid etter, for den ender på det tidspunktet.

Apostlenes gjerninger dekker en tid med stor administrativ og teologisk vekst. Dette ser vi f.eks. i kirkens behandling av spørsmål om tiden for Jesu gjenkomst, hedningens status og troens betydning for frelsen.

Det som den første menighet kunne oppnå på kort tid viser hva Gud kan gjøre gjennom dem som lar Ånden bruke seg til Guds ære.

TV-serien «Bibelstudier - Apostlenes gjerninger» er nå tilgjengelig OnDemand på www.hopechannel.no.