Gode nyheter for Tyrifjord videregående skole

  • Foto: Christer Andvik/ADAMS

Gode kollekter fra distriktenes årsmøter dobles av DNU.

I løpet av årsmøtene til nordnorsk-, vestnorsk-, og østnorsk distrikt, ble det tatt opp kollekter til TVS-innsamlingen. I tillegg til kollektene, har det kommet inn en del penger på VIPPS hos DNU og TVS, til innsamlingen. De samlede tallene pr. distrikt ser slik ut:

VND: 24.075

NND: 13.546

ØND: 74.990

Totalt: 112.611

Så bevilger union/distrikter «krone for krone» slik at beløpet fordobles. Vi får dermed en sluttsum på kr 225.222

Tusen takk til alle som gav sine kollekter, og all som har bidratt, og fortsetter å bidra til TVS –innsamlingen. Følg med på landsinnsamlingens facebook-side for oppdatert informasjon!