Høringsdokument fra Organisasjonskomiteen

  • Organisasjonskomiteen består av følgende medlemmer f.v.: Dagfinn Møller Nielsen, Finn Andersen, Edel Krøll, Bjørn Eivind Holm, Cato Steinsvåg, Hilde Huru and Bjørn Knutsen, og Vinjar Fønnebø - ikke til stede da bildet ble tatt.

    Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Organisasjonskomiteens rapport ute på høring.

Organisasjonskomiteen har bedt om at denne foreløpige rapporten sendes ut på høringsrunde med svarfrist innen 15. oktober. Første side i det vedlagte dokumentet orienterer om dokumentet og høringsrunden.