Tidenes beste resultat ved Tyrifjord videregående skole

  • Kjærestene Kristoffer Thunem og Karina Tähti Dunset gikk ut fra Tyrifjord videregående skole med til sammen 44 seksere på vitnemålene.

    Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

  • Det var usedvanlig mange seksere på vitnemålene avgangselevene ved Tyrifjord videregående skole fikk overlevert under avslutningshøytiden søndag 24. juni

    Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Årets kull på 80 avgangselever ved Tyrifjord videregående skole har gjort det usedvanlig godt.

Søndag 24.juni stod seksti av årets avgangselever ved Tyrifjord videregående skole oppmarsjert for å gå inn i skolens aula for å motta sine vitnemål. I spissen for dem, stod assisterende rektor, Raimo Hansen. Han var særdeles fornøyd med prestasjonene til årets avgangskull.

– Elevene har oppnådd tidenes beste resultat, fortalte han og smilte fornøyd.

Årets kull avgangselever er det beste kullet på 20 år, så langt tilbake skolen har resultater i datasystemet.

Trygve Andersen er skolestyrets leder. Han har tidligere vært inspektør ved skolen og har gode forutsetninger for å analysere resultatene.

– I årets kull har vi 14 elever som har flere enn 10 seksere på vitnemålet. Disse 14 elevene hadde til sammen 238 seksere. Det er et gjennomsnitt på 17 seksere per vitnemål. Det er veldig spesielt, sier styrelederen.

Kristoffer Thunem fra Sandnes er den av elevene som gjorde det aller best, med et karaktersnitt på 5,91. Han ser lettere brydd ut når han får spørsmål om hvor mange femmere han fikk på vitnemålet. Svaret er to. De 22 andre karakterene er de høyeste som gis.

– Jeg har vært heldig å gå i en klasse med mange elever som har hatt ekstremt høye karakterer, forklarer Thunem. Det har gjort at vi har pushet hverandre og det ble et veldig godt læringsmiljø. Men mest av alt har vi hatt det gøy sammen, bedyrer avgangseleven.

Med et slikt resultat skulle man tro at han ikke hadde tid til stort annet enn å gjøre lekser, men det er feil. Thunem har vært aktivt med i både fotball og volleyball. Dessuten spiller han gitar i et band.

Til høsten er han på plass i Bergen for å utdanne seg til lærer. Det lover godt for fremtidige elever.

Forrige gang Tyrifjord videregående skole hadde et ekstraordinært avgangskull var i 2010. Den gangen var det 11 elever med flere enn 10 seksere på vitnemålet.

Noen vil kanskje tenke at lærere ved Tyrifjord videregående skole er ekstra villige til å gi høye karakterer.

– Nei, vi har ingen grunn til å tro det, siden slike ekstraordinært gode resultater forekommer nokså sjeldent. Dessuten ser vi at også eksamenskarakterene, satt av eksterne sensorer, er spesielt høye på disse elevene, forklarer Andersen.

Ordfører Per R. Berger i Hole kommune forsikret avgangselevene om at han ønsket de kloke hodene tilbake til kommunen etter at de hadde fullført sin yrkesutdanning.

– Det er viktig for dere å få en god start i arbeidslivet, og vi vil ha bruk for både lærere, folk i helse og omsorgstjenester, ingeniører og jurister, sa Berger.

I sin hilsen til avgangselevene minnet han dem om hvor viktig det er å bevisst oppsøke stillheten i en tid der vi hele tiden er omgitt av sterke inntrykk.

– Bruk stillheten til å tenke over hva dere vil med livet, oppfordret ordføreren.

Av årets kull avgangselever var omkring 50 % av dem dagelever fra det lokale distriktet, mens resten av elevene bodde i skolens internat og kom fra mange deler av landet.

Tyrifjord videregående skole er en privatskole eid og drevet av Syvendedags Adventistkirken i Norge.