Ny ledelse ved Review and Herald Publishing Association

  • Brad J. Thorp, ny leder for Review and Herald Publishing Association.

    Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Styret velger nye ledere.

Den 16. april 2018 valgte styret for Review and Herald Publishing Association (R&H) Brad J. Thorp som sin nye leder og Melinda J. Worden som nestleder.

Siden 2016 har Thorp arbeidet ved generalkonferansens hovedkontor og assistert Ted Wilson, leder for Syvendedages Adventistkirken globalt, som feltsekretær for offentlig evangelisme. Han fortsetter med det på deltid i tillegg ved siden av ansvaret for R&H. Han har tidligere vært leder for Hope Channel International i 22 år. På de årene vokste Hope Channel fra å laste sine sendinger via leid plass på en satellitt på 1990-tallet til et globalt fjernsynsnettverk med sendinger på flere språk.

«Gjennom hele Adventistkirkens historie har R&H vært en aktiv støttespiller for misjon og evangelisme. I vår digitale tidsalder tror jeg at R&H vil bidra med enda flere lettilgjengelige ressurser for kirkens misjon.»

Melinda Worden begynte å jobbe hos R&H i 1995, og kommer fra stillingen som forlagssjef. Hun har også tidligere hatt stillinger ved forlaget og har omfattende kjennskap til R&Hs virksomheter.

«Det er en ære over å ta imot denne nye stillingen og fortsette å være en del av R&H,» sa Worden. «Bøkene, bladene, musikken, kunst, og audiovisuelle materialer utgitt av R&H har en spesiell plass i våre liv. Mange av oss kan spore vår tidligste forståelse av Guds ord, fra noe som R&H har gitt ut. Det er Guds forlag, og jeg gleder meg til å drive med hans forlagsarbeid, og berøre livene til mange flere.»

Ted Wilson bemerker: «R&H har lang fartstid i å spre adventistforkynnelsen, og vi er ekstremt takknemlige for den arven. Vi vil at R&H skal bevege seg i retninger som vil tilføre menigheten nye nyttige tjenester og ressurser over hele verden.»