Bibelstudier 2. kvartal 2018

  • Foto: Syvendedags Adventistkirken

Jesus gav disiplene en kortfattet oversikt over det som skulle skje før hans gjenkomst.

Det dreide seg ikke bare om gode nyheter. Kriger, rykter om krig, nasjon mot nasjon, hungersnød og jordskjelv. Jesus sa at dette bare var «begynnelsen til veene». Det ville også bli forfølgelser, svik, bedrag og prøvelser.

I dag kan vi se tilbake på historien og slå fast at nesten alt det Jesus advarte om, har skjedd slik han sa det ville utfolde seg.

To store tidsprofetier om historien fram til hans gjenkomst er også skrevet i Bibelen, den ene i Daniels bok, og den andre i Åpenbaringens bok. Dette er virkelig spennende historier som denne TV-serien gir et innblikk i.

De første TV-programmene i serien «Bibelstudier - Forberedelse for endetiden» er nå tilgjengelig OnDemand på www.hopechannel.no. En on-line versjon av bibelstudieheftene finner du her. Studieheftene kommer også kvartalsvis i trykte hefter. Det er mulig å  abonnere på dem her. Du kan også kjøpe heftene enkeltvis.

Serien suppleres fortløpende i 2. kvartal 2018.