GDPR – EUs persondataforordning

  • Foto: BirgitKorber

EU med nye personvernregler.

Den 25. mai 2018 trer de nye personvernreglene til EU i kraft. Alle land i EU og i EØS-området vil omfattes av denne forordningen. Alle organisasjoner, instanser og bedrifter som håndterer personopplysninger vil bli berørt. Syvendedags Adventistkirken med alle dens underavdelinger og lokale menigheter vil dermed bli berørt.

  • Dette er godt nytt for alle som blir registrert.
  • Det krever at virksomheter må ta innsamling og behandling av persondata på alvor i enda større grad enn i dag.

Alle som samler inn personopplysninger må dokumentere alle forhold rundt innsamling, lagring og bruk av personopplysninger. Det skal begrunnes hvorfor slike opplysninger samles og hvordan de brukes. Er det gitt samtykke til denne innsamlingen, er det en lov som pålegger det, eller er det nødvendig for å kunne oppfylle en avtale overfor den aktuelle personen? Det er de grunnleggende betingelsene for å kunne samle inn og lagre persondata.

Som menighet betyr dette at vi må skrive ned hva vi samler inn av personopplysninger, og vi må finne ut av om det gjøres på en lovlig måte.