Troens verksted – Nye episoder

  • Foto: Hope Channel Norge

Hope Channel Norge presenterer nye episoder i TV-serien Troens verksted.

Troens verksted - Faktorenes orden er ikke likegyldig
Gud elsket oss før vi elsket ham. Det var Gud som opprettet forholdet mellom Gud og mennesker. Programmet er en oppfølger til programmet med tittelen «Den røde tråden og den røde streken» ved Vinjar Romsvik.

Troens verksted - Hva vil du minnes når du møter på storm?
Disiplene befant seg i en liten båt i storm. Men Jesus var om bord. Tony Rydland forteller om hvordan denne opplevelsen var en kilde til tro, også for alle av Jesu etterfølgere siden.

Troens verksted - Den profeterte etterkommeren
Bibelen inneholder mange profetier om Messias som skulle komme til verden. Profetiene peker mot Jesus. Tony Rydland viser oss mange av Bibelens veimerker som peker mot en enestående frelser.

Troens verksted er en programserie der forskjellige talere er invitert til studio for å utfordre vårt forhold til Gud og mennesker. I disse programmene vil seerne finne dype bibelske sannheter og grunner til å satse på Guds Ord som veileder gjennom livet.

Bibelens hovedperson Jesus Kristus vil derfor være sentral som «troens opphavsmann og fullender». Den som følger programmene vil finne gode argumenter for sin tro og hjelp til å utvikle en troverdig tro.

Særtrykk av programinnholdet sendes gratis til seere som ber om det.

De nye episodene er nå tilgjengelig OnDemand på www.hopechannel.no.

TV-serien suppleres fortløpende.