Bibelstudier 4. kvartal 2018

  • Foto: Adventistkirken

Kirken er Guds familie på jord som er sammen i tjeneste, studium og tilbedelse.

Med blikket festet på Jesus som leder og frelser er menigheten kalt til å bringe frelsens budskap ut til alle folkeslag. 

En menighet er det lokale fellesskap av dem som tror på Jesus og samles til tilbedelse og tjeneste. De møtes i husmenigheter eller større menigheter (Romerne 16:10-11).

Med kirke mener vi også bygningen der de møtes. Men kirken er mennesker, ikke bygninger. Vi kommer sammen for å tilbe, for å oppleve fellesskap, for å bli undervist i Ordet, for å feire Herrens nattverd, for å tjene menneskeheten, og for å forkynne evangeliet over hele verden.

TV-serien «Bibelstudier - Samhold i Kristus»er nå tilgjengelig OnDemand på www.hopechannel.no.