Generalkonferansens styremøte

 • Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Du kan følge møtene live.

I dag begynner Generalkonferansens styremøte. Møtene holdes i år i Battle Creek og varer fram til onsdag lunsj, lokal tid. Battle Creek var en svært sentral by i Syvendedags Adventistkirkens tidlige historie. Så møtene holdes på historisk grunn for adventister.

Som vanlig begynner denne samlingen med en ledelseskonferanse torsdag og fredag.

Som alltid strømmes møtene direkte. I helgen er det de åndelige møtene som strømmes. Fra og med søndag morgen strømmes alle forhandlingsmøtene. Saken angående enhet og etterlevelse av vedtak fra generalforsamlingen og styret er visstnok berammet til søndag.

På denne siden kan du se videostrømmen.

https://executivecommittee.adventist.org/live/

Programplan for strømmingen fra Generalkonferansens styremøte.

 • Torsdag, 11. oktober, 2018, kl. 18.00 til 20.30.
 • Fredag, 12. Oktober, 2018, kl. 8.00 til 9.00.
 • Fredag, 12. Oktober, 2018, kl. 19.00 til 20.30.
 • Sabbaten, 13. Oktober, 2018, kl. 8.30 til 12.05.
 • Søndag, 14. Oktober, 2018, kl. 8.00 til 12.30.
 • Søndag, 14. Oktober, 2018, kl. 14.00 til 17.30.
 • Mandag, 15. Oktober, 2018, kl. 8.00 til 12.00.
 • Mandag, 15. Oktober, 2018, kl. 2:00 p.m. to 5:30 p.m.
 • Tirsdag, 16. Oktober, 2018, kl. 8.00 til 12.00.
 • Tirsdag, 16. Oktober, 2018, kl. 14.00 til 17.30.
 • Onsdag, 17. Oktober, 2018, kl. 8:00 til 13.00.

Dato og klokkeslett kan bli endret. Alle klokkeslett er EDT (UTC-04:00).