Grusom Gud eller god Gud?

  • Jesus har vist oss hvem Gud er. Uansett fra hvilken side du ser Gud, ser han ut som Jesus. Det var hovedpoenget til Harald Giesebrecht da han talte på Prosess om de vanskeligste historiene i Bibelen.

    Foto: Tor Tjeransen/ADAMS.

Bibelen inneholder flere grusomme fortellinger. Hvordan kan de stemme med tanken om en god Gud?

Harald Giesebrecht tok forsamlingen med på en krevende mental øvelse da han ga seg i kast med talen med tittelen «Psykopat-evangeliet» under konferansen Prosess Fake News. Han begynte med å ramse opp eksempler på avskyelige historier fra Bibelen.

Vi nevner bare to eksempler: Påbudet om å utslette minne om amalekittene når israelittene endelig var trygt på plass i det landet Gud førte dem til (5 Mos 25,19). Dette skulle være straff for det de gjorde mot israelittene da de var på vei til landet Gud hadde lovet dem. Et annet eksempel på en grusom hendelse er historien om den ene femtimannsgruppen etter den andre av Ahasjas soldater ble flambert etter ordre fra profeten Elia (2 Kong 1).

Giesebrecht prøvde å overføre dette til vår tid. Tenk om vi skulle foreslå å drepe alle svensker fordi de hadde gjort noe galt mot oss for mange år siden. Det er en grotesk tanke.

Men øyensynlig er det slike ting som foregår i bibelsk tid og på ordre fra Gud. Harald Giesebrecht innrømmet at han har hatt mange søvnløse netter på grunn av slike vankelige historier i Bibelen. Vi er adventister og ser fram til Jesu gjenkomst. Men den dagen blir ikke hyggelig for dem som avviser frelseren. De kommer til å dø.

– Er det moralsk forsvarlig å glede seg til Jesu gjenkomst når alle de som ikke elsker Jesus, skal bli drept da, spurte Giesebrecht. Kan vi glede oss til å oppleve at milliarder av mennesker dør?

Med dette som bakteppe, tok Giesebrecht opp fire aspekter ved temaet: 1) Volden i Det gamle testamente. 2) Volden ved verdens ende. 3) Volden i evangeliet og 4) Volden i verden som Gud ikke gjør noe med.

Flere av tankene Giesebrecht trakk fram, finnes i boken hans Ærlig talt, Gud! utgitt på Norsk Bokforlag.

Da han snakket om volden i verden, minnet Giesebrecht om at det hvert eneste år dør 9 millioner barn under fem års alder. Det er 17 døde hvert minutt. – De aller fleste av disse barna, har foreldre som tror. De har bedt til Gud, men de blir ikke hørt.

Noen mener Gud har gode grunner for ikke å gripe inn overfor volden i verden. – Men hvilken grunn er god nok til ikke å gripe inn, hvis man kan gjøre det, tordnet Giesebrecht og fortalte om fem tenåringer i Florida som filmet en funksjonshemmet mann som druknet, og siden la ut filmen på YouTube. Vi grøsser ved tanken. Men gjør Gud det samme hele tiden?

Etter måneder med grubling over problemstillingene, har Giesebrecht kommet til at forestillingene om den hevngjerrige Gud er falske nyheter, Fake News. Det er Satan som ønsker å fremstille Gud på denne måten for å få oss til å frykte ham heller enn å elske ham.

Disse løgnene om Gud dukker også opp i Bibelen. Det mest kjente eksempelet er en tekst fra Jobs bok som ofte siteres i begravelser. «Herren ga, Herren tok, velsignet være Herrens navn!» (Job 1,21). – Dette er jo blank løgn, påstod Giesebrecht. Herren ga, Satan tok. Det er realiteten.

Vi må lese Det gamle testamente i lys av åpenbaringen Jesus har gitt oss av Gud. – Åpenbaringen av Gud i Jesus trumfer åpenbaringen av Gud i Det gamle testamentet, sa Giesebrecht og viste til Markus 9,2-8. I den fortellingen tar Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes opp på et høyt fjell der de også får se Moses og Elia. Nå skal disiplene få en viktig åpenbaring. Klimakset i fortellingen er dette: Da kom det en sky og skygget over dem, og det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham!» Og med ett, da de så seg omkring, så de ingen annen enn Jesus; bare han var hos dem. (Mark 9:7–8)

Bare Jesus. Han er den ultimate åpenbaringen av Gud. Han overgår både Moses og Elia og alle andre profeter. Jesus ber disiplene om ikke å snakke om erfaringen på fjellet før etter at han har stått opp fra de døde. Giesebrecht «oversatte» dette slik: «Det dere har fått vite nå, vil det ta tid før dere skjønner helt. Derfor er det best om dere ikke snakker om det på en stund.»

Giesebrecht rundet av talen med å snakke om volden ved verdens ende, og han viste til Åpenbaringen 19 der det står: «Ut av munnen hans går et skarpt sverd; med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredesvin, av Guds, Den allmektiges harme» (Åp 19,15).

– Har du prøvd å drepe noen med et sverd i munnen, spurte Giesebrecht retorisk. Mange har tolket dette som en nedslaktingsmassakre, men det som seirer over ondskapen i Åpenbaringen er evangeliet. Det sanne evangeliet gjør ende på all ondskap.

Giesebrecht innrømmet villig at de løsningene han foreslår, er fremmede for mange. Men han oppfordret forsamlingen til å ta det han hadde sagt, som et lite frø, og tenke over saken.

– Du trenger ikke tror meg, men hvis du vil glede deg til Jesu gjenkomst, bør du håpe at jeg har rett, sa han.

Gud har satt verden fri. Gud gjør alt han kan i møte med ondskapen, men fordi Gud er kjærlig, er det visse ting Gud ikke kan gjøre. Han kan ikke lyve, mishandle, være urettferdig eller partisk. Gud kan ikke lage kvadratiske sirkler.

– Å elske verden er å sette den fri. Derfor kan han ikke gripe inn, hevdet Giesebrecht som foreslo at Gud bruker en mild stemme for å oppfordre oss til å velge rett, men han kan ikke tvinge oss. Livet til de ni millioner barn som dør hvert år, ligger i våre hender. Hvis ikke vi gjør noe, kan ikke Gud ta over det som er vårt ansvar.

Gud er som en mor og en far der fremmede har overbevist barna om at foreldrene er grusomme. Noen har gitt barna Fake News om hvem opphavet er.

– Gud omfavnet den menneskelige erfaring. Den innbefatter fødsel, men også å møte det fæle i døden. Han gikk helt ned til bunnen for å avkrefte de falske nyhetene om at Gud er likegyldig til vår lidelse.

– Vi er blitt lurt bort fra Gud. Lurt til å tro han er ond eller likegyldig til ondskapen. Det er falske nyheter, det er ikke sånn Gud er.