Høstmøte i Oslo

 • Paul Birch Petersen ga interessante perspektiver på sentrale bibelske emner under høstmøtet i Oslo 29. september.

  Foto: David Havstein/ADAMS

 • Koret FANA (Filippino Adventists in Nordic Area) sang vakkert under konserten om kvelden.

  Foto: David Havstein/ADAMS

 • Triangelos under ADRA-konserten sabbats kveld ved høstmøtet i Oslo 29. september.

  Foto: David Havstein/ADAMS

Fokus på menighetsfellesskap, omsorg og tjeneste.

En forsamling på rundt 250 mennesker møtte i Bøler kirke sabbaten den 29. september til et berikende høstmøte for Oslo-menighetene. Fasilitetene i Bøler kirke er praktiske og gode. Gjestetaler Paul Birch Petersen er for tiden pastor i København i Danmark. Han var tidligere teologiprofessor ved Andrews University i USA. Han har lang erfaring som pastor, avdelingsleder og bibellærer på høyt nivå, også i Australia.

Han ga i tre møter interessante perspektiver på sentrale bibelske emner:

 1. Helligdomslæren – grunnlaget for den første menighets misjon,
 2. Den hellige ånds gave – og selviskhetens store misforståelse,
 3. Den Treenige Gud er tjener – det er ikke Antikrist.

Ut fra kjente bibeltekster (bl.a. Apostlenes gjerninger 2:42-47; Efeserne 4:1-13; Apostlenes gjerninger 20:18-35) la Birch Petersen særlig vekt på det kollektive anliggendet som er så tydelig i Bibelen, både i guddommen og i menighetslivet. En slik tilnærming til spørsmålet om treenighetslærens gyldighet, gjør summen av den bibelske forståelsen om guddommens felles anstrengelser for å frelse oss mennesker inntrykksfull.

I dette har også mennesker en modell for kristenlivet. Guds kjærlighet handler så absolutt om omsorg for det enkelte menneskes frelse, men også om et felles kall og oppdrag i tjeneste for andre. Og her er Den hellige ånd sentral. Han inspirerer oss til å tenke menighetsfellesskap, omsorg og tjeneste. Paul Birch Petersen utfordret med en «ny» og spennende tanke angående de ulike nådegavene. Kanskje handler det først og fremst om hvem vi er, og ikke så mye om hva vi kan i utgangspunktet. Det relevante spørsmålet blir da gjerne: «Hvordan kan jeg være en Guds nådegave i menigheten?»

Vi tenker gjerne at det er viktig å kunne forsvare våre doktriner og stadig måtte bevise at vi har rett i vår læremessige bibelforståelse. Paul Birch Petersen fikk det hele i balanse ved å minne om at det å kjenne Gud ikke er det samme som å lære om Gud. Han pekte på kristenlivet som et liv ledet av Den hellige ånd, et liv i bønn for hverandre og et liv i kristent fellesskap. Det var inspirerende å få et slikt fokus fra en professor i teologi som samtidig er en menighetspastor med bibelsk syn for det kristne fellesskapet i kjærlighet og forsoning.

Høstmøtet i Oslo ble avsluttet med en ADRA konsert, og forsamlingen satte pris på igjen å få høre koret Triangelos og de filippinske sangerne. Sangen lød vakkert i det store kirkerommet og sangtekstene frembar tydelige og kjære bibelske sannheter.