Absolutt9ende 2018

  • Over 90 niendeklassinger var på leir sammen på Vegårshei.

    Foto: Linnea Søgård/ADAMS

  • Noe av det siste som hendte på leiren var en andakt av Damiano Tallini under åpen himmel.

    Foto: Nina Myrdal/ADAMS

Fullpakket uke med masse aktiviteter.

Over nitti fjortenåringer var fra mandag 24. september til fredag 28. september sammen på Absolutt9ende, Vegårshei. Leirskoleuken er for elever i niende trinn på Adventistskolene, og for niendeklassinger fra Adventistkirkene som går på andre skoler.

Målet med uken er å gi et positivt bilde av Jesus, av troen og av menigheten, som grunnlag for egne valg. Pastorer, lærere på adventistskolene og andre ansatte i Adventistkirken utgjør staben på disse leirene. I år var staben på 36 personer.

Som vanlig var uken fylt av ulike aktiviteter for å nå målet. Bibelstudier i smågrupper, sportsaktiviteter, kveldsmøter med lovsang og forkynnelse, leker i gymsalen og aktiviteter ute i mørket om kvelden.

Deltakerne var godt fornøyd med uken og ga det meste topp karakter under evalueringen. Nesten alle gav uttrykk for at de ønsker å møtes igjen til langhelg på Tyrifjord videregående skole neste skoleår. Nesten halvparten har lyst til å være med på tenåringsaktiviteter i menighetene våre framover og ti stykker har fortalt at de vurderer å ta dåp.